Landschappelijk inpassingsplan

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Onder de noemer ‘voor wat, hoort wat’ is vrijwel bij elke ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied een landschappelijk inpassingsplan nodig. Enerzijds wordt ontwikkelingsruimte geboden, maar deze ontwikkeling moet dan wel bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit op de locatie. Wij kunnen een landschappelijk inpassingsplan voor je opstellen. Zo’n plan is maatwerk. Ieder landschap heeft immers haar eigen karakteristieken en iedere gemeente heeft daarvoor eigen beleid.

Inrichtingstekening
De inrichtingstekening is een belangrijk onderdeel van het landschappelijk inpassingsplan. Die tekening geeft een beeld van de nieuwe situatie en de beplanting die wordt gerealiseerd. Naast een tekening bestaat het landschappelijk inpassingsplan uit een omschrijving van het landschap waarin de locatie ligt, een beschrijving van het plan, een beplantingslijst en een voorstel voor de aanleg, het onderhoud en beheer van de beplanting. In het plan wordt ook aandacht besteed aan de benodigde waterberging. In bepaalde gevallen is een kwaliteitsberekening nodig. Met zo’n berekening tonen we aan dat de waardestijging van de locatie wordt gecompenseerd door kwaliteit aan de locatie toe te voegen.

Wij vinden het erg belangrijk dat het landschappelijk inpassingsplan praktisch uitvoerbaar is. De beplanting moet niet alleen mooi zijn, maar ook op de goede plek staan en goed te onderhouden zijn. Op die manier kan de beplanting een meerwaarde vormen voor je bedrijf!

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Chiel Coulen.
Chiel Coulen

CONTACT