Vacatures1

Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

Nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

Op 28 augustus kondigde het kabinet aan de wetgeving voor het vervroegd verbod op het houden van nertsen aan te passen. Op 16 november is het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat bet...

Lees verder »

Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het ...

Lees verder »

Regeling provinciale opkoop veehouderijbedrijven treedt in werking

Als gevolg van de PAS-uitspraak worden maatregelen getroffen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen. Een manier om direct de uitstoot van stikstof te reduceren is door veehouderijen na...

Lees verder »

Toch nog subsidiepotje POP3 Jonge Landbouwers

Goed nieuws voor agrarische bedrijfsopvolgers: er is dit jaar toch nog een subsidiepotje beschikbaar gesteld voor de POP3 Jonge Landbouwers regeling. Hiermee kunnen jonge landbouwers tot 41 jaar in aa...

Lees verder »

Eenmalig Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren

Het kabinet heeft besloten om alle sectoren te ondersteunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Door middel van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan een onderneming in aanmerking komen v...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief