Vacatures2

Welkom bij Bergs Advies

Van gesprekspartner naar sparringpartner

“Het is niet onze taak het ondernemers gemakkelijk te maken. Het is onze taak om samen met ondernemers ambities te realiseren. En die ambities realiseren is een uitdaging voor de gehele agrarische sector; van ondernemers, toeleveranciers tot adviesbureaus en overheden. Want de sector ontwikkelt zich in rap tempo. Deze dynamiek waarin ondernemer en omgeving veranderen, betekent ook andere vraagstukken. Complexer. Nu zijn wij er niet om deze vragen keurig te beantwoorden, maar we gaan verder. We laten ondernemers groeien. Helpen hen vooruit. Onze rol verandert hiermee van gesprekspartner naar sparringpartner.”

 

De meest efficiënte weg naar een gewenst resultaat

Je hebt een idee, je weet wat je wil. Een uitbreiding of een aanpassing. De hoofdlijnen heb je uitgedacht, maar vergeet je geen belangrijke details? Zie je niet iets over het hoofd? Goede planvorming ...

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 3’ gemeente Someren

Op dit moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied deelgebied 3 van de gemeente Someren ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten As...

Lees verder »

Het hoogste punt bereikt!

Van de voormalige melkvee- en varkensstallen is intussen niets meer te zien. De bouw van de nieuwe pluimveestal is in volle gang en het hoogste punt is inmiddels bereikt! Op de locatie aan de Peelweg ...

Lees verder »

Extern salderen

Het Rijk en provincies hebben recent afspraken gemaakt over extern salderen, oftewel de uitwisseling van ammoniak (NH3) en stikstofoxiden (NOx) tussen bedrijven of initiatieven. Hoewel we over twee ve...

Lees verder »

Verplichte AVV-registratie varkenshouders voor bijdrage onderzoek en innovatie

Afgelopen week hebben een aantal varkenshouders een brief ontvangen van POV ter herinnering aan de verplichte AVV-registratie. Maar wat houdt het in? Na het opheffen van het productschap heeft POV de ...

Lees verder »

Ontvang onze kennisbrief