Stedenbouwkundig plan

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Bij een ruimtelijke ontwikkeling in het buitengebied vraagt een gemeente vaak om een stedenbouwkundig plan. Dit is een tekening van de locatie waarin de gewenste inrichting is te zien. Denk hierbij aan bebouwing, verharding, parkeerplaatsen, groen en water.

3D-visualisatie
Het stedenbouwkundig plan gaat verder dan een bovenaanzicht van het plan. We denken ook na over bijvoorbeeld massa en hoogte van bebouwing of bouwwerken, kapvormen, materialen, kleur en over de erfbeplanting. Wij hebben tevens de expertise om de nieuwe situatie door middel van een 3D-model te visualiseren.

Wij kunnen een stedenbouwkundig plan voor je opstellen. Dit kan een plan zijn voor één perceel, maar ook voor een groter gebied.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Laslo Schoots.
Laslo Schoots

CONTACT