Nieuws | Routekaart stalaanpassingen Noord-Brabant

Provincie stelt € 45 miljoen aan subsidies beschikbaar

Per 1 januari 2024 gaan de strengere emissie-eisen van de omgevingsverordening (hierna IOV) Noord-Brabant gelden. Dit houdt in dat aan deze eisen per 1 januari 2024 op bedrijfsniveau moet worden voldaan óf elke verouderde stal (van 15 of 20 jaar) moet afzonderlijk zijn aangepast en aan de eisen voldoen. Deze datum komt snel dichterbij. Aanleiding voor de provincie om de notitie ‘Routekaart Stalaanpassingen Noord-Brabant 2024’ op te stellen. Hierin komt de provincie met een overzicht van acties om, waar mogelijk, drempels weg te nemen en veehouders te ondersteunen bij het tijdig aanpassen van hun verouderde stallen. Daarnaast komt er geld beschikbaar om de stalaanpassingen financieel te ondersteunen.

Begint de tijd te dringen?

Als adviseur zouden wij kunnen zeggen: “De tijd begint te dringen, dien op tijd een aanvraag in”. De complexiteit van de vergunningprocedures en hoge werkdruk bij de gemeente spelen hierin een belangrijke rol. Wij zijn ons ervan bewust dat het niet zo eenvoudig is. Zo zijn er voor rundvee nog maar weinig geschikte stalsystemen beschikbaar. En de systemen die er wél zijn liggen bij de rechter onder vuur. Bij de vleeskuikens maken de strenge Brabantse regels de ontwikkeling naar ‘Beter Leven’ erg moeilijk. En misschien overweeg je wel om deel te nemen aan de landelijke beëindigingsregeling, waar naar verwachting eind 2022 voor kan worden ingeschreven. Daarnaast is er nog de opkoopregeling voor piekbelasters, waar door de provincie zelf uitvoering aan wordt gegeven.

Alternatieven

Ook zijn er mogelijkheden om een andere weg in te slaan. Zo gelden er uitzonderingsregels voor natuur-inclusieve veehouderijen, voor zowel nieuwe als bestaande stallen. En er is een uitzonderingsregeling voor de stoppende veehouderij die uiterlijk per 1 januari 2028 haar bedrijfsvoering beëindigt. In beide situaties hoeft er onder bepaalde voorwaarden niet aan de maximale emissiewaarden van de IOV te worden voldaan.

Aanvraag vóór 1 april 2023

Kiest je ervoor om door te gaan? Dan is het goed om rekening te houden met het volgende:
De emissie-eis voor aanvragen ingediend vóór 1 april 2023, kunnen minder streng zijn dan de emissie-eisen van aanvragen die ná 1 april 2023 zijn ingediend. De provincie zegt toe dat aanvragen ingediend voor 1 april 2023 worden afgehandeld op basis van de emissie-eis op het moment van indienen. Voor de na 1 januari 2023 ingediende aanvragen geldt het moment van besluitnemen. De provincie kan geen garantie geven dat ingediende aanvragen worden afgewerkt vóór 1 januari 2024 (als de nieuwe emissie-eisen gaan gelden). De provincie onderzoekt of er hogere subsidiepercentages kunnen worden toegerekend bij vroeg ingediende aanvragen.

Jouw bedrijf en de IOV

Met behulp van onze rekentool brengen we eenvoudig en snel de situatie in beeld:

  • Wat betekent de IOV voor uw situatie en welke opties zijn er?
  • Hoe ziet uw huidige vergunning eruit en wat moet er gebeuren?
  • Zijn er mogelijkheden voor financiële ondersteuning?
  • Wat zijn de consequenties als er niet op tijd kan worden voldaan?

Als de situatie eenmaal in beeld is, kunnen we gemakkelijker keuzes maken en een tijdspad uitstippelen. Zo hoeven we achteraf niet te zeggen: “Waren we er maar eerder aan begonnen”.

De precieze invulling van subsidiemogelijkheden is nog niet bekend. Natuurlijk houden wij je op de hoogte. Vragen over de IOV of de route naar duurzame stalsystemen in 2024? Neem gerust contact op met een van onze adviseurs.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »

Blog | Mer: Samen naar de toekomst

Na zo’n 2 jaar van afwezigheid, wat betreft een fysieke bijeenkomst, was het op donderdag 13 oktober jl. weer zover. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de Landelijke mer-dag w...

Lees verder »