Nieuws | Planschade vanwege stalderingsregels Provincie Noord-Brabant?

Op 14 juli 2017 heeft de provincie Noord-Brabant besloten dat er bij uitbreiding van dierenverblijven voor intensieve veehouderijen in Midden- en Oost Brabant, elders in het gebied dierenverblijven moeten worden weggenomen.

Het kopen van deze stalderingsoppervlakten brengt kosten met zich mee. Wat uiteindelijk tot schade voor individuele bedrijven kan leiden. Dit zien we afgelopen periode al terug bij bedrijven die dit traject reeds hebben doorlopen. Het gaat vaak om serieuze bedragen.

Indienen schadeclaim
Er bestaat, volgens ons, een reële kans dat er met succes een schadeclaim kan worden ingediend. Zeker bij situaties waarbij uitbreiding van de staloppervlakte een reële optie is binnen het bouwvlak. Een voorwaarde is wel dat de claim binnen 5 jaar moet worden ingediend. Dat betekent dat je concreet nog maar enkele dagen hebt om deze claim in te dienen.

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met onze collega Pieter van Lier.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Pieter van Lier Bedrijfsadviseur Meer over Pieter

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »