Nieuws | Stikstof is niet alleen maar ammoniak

Stikstof is niet alleen maar ammoniak

We hebben allemaal de berichten over schonere lucht in Nederland wel gezien. Doordat het openbaar leven grotendeels stil is komen te liggen, is er veel minder stikstof in de lucht. Tot voor kort lag de nadruk van deze stikstof met name op ammoniakemissie vanuit de veehouderij. Maar nu de veehouderij op dezelfde voet doorgaat en andere activiteiten flink worden ingeperkt is er een grote afname van stikstof in de lucht. Een noodmaatregel van het kabinet is niet voor niets dat we op de autosnelweg nog maar 100 kilometer per uur mogen rijden om stikstofruimte te creëren voor bouwprojecten en infrawerken.

Stikstofoxiden uit de veehouderij

Bij veehouderijbedrijven werd recentelijk alleen maar getoetst op de emissie van ammoniak. Bij de huidige aanvragen neemt het bevoegd gezag naast de emissie van ammoniak ook de emissie van stikstofoxide (NOx) mee in de beoordeling. Deze stikstofoxide komt vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld door verkeer, mobiele werktuigen of een Cv-installatie.

Stikstofmodel

Bij Bergs Advies hebben we een speciaal stikstofmodel ontwikkeld om de NOx-emissie van veehouderijen eenvoudig te berekenen. Door kenmerken van het bedrijf in te voeren, zoals dieraantallen, verkeersbewegingen, brandstofverbruik en overige bedrijfsspecifieke gegevens, berekent het model de stikstofemissie afkomstig van het bedrijf. Deze gegevens kunnen wij vervolgens eenvoudig in het rekenprogramma AERIUS Calculator invoeren om de stikstofdepositie op de natuurgebieden te berekenen.

Doordat het openbare leven in Nederland grotendeels stil is komen te liggen neemt de stikstofemissie van verschillende sectoren fors af. Dat neemt niet weg dat de veehouderij wel in zekere mate bijdraagt aan de stikstofemissie van Nederland. De stikstofemissie afkomstig van de veehouderij proberen we dan ook zo goed mogelijk in beeld te brengen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Smits Adviseur milieu Meer over Bart

Delen

Personeel | Welkom Ronald

Sinds enige tijd loopt onze stagiair Ronald van Kempen bij Bergs Advies rond. Ronald is momenteel bezig met afstuderen aan de Aeres Hogeschool te Dronten. In deze fase van zijn afstuderen volgt Ronald...

Lees verder »

Blog | Mer: Samen naar de toekomst

Na zo’n 2 jaar van afwezigheid, wat betreft een fysieke bijeenkomst, was het op donderdag 13 oktober jl. weer zover. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werd de Landelijke mer-dag w...

Lees verder »