Nieuws | rVDM: de nieuwe digitale mestbon, wat verandert er voor jou?

Sinds 1 januari 2023 is het werken met het ‘Realtime vervoersbewijs dierlijke mest’ (rVDM) van start gegaan. Dit is een digitale mestbon in plaats van de bekende papieren bon. De grootste verandering voor jou als landbouwer heeft betrekking op het doen van een bevestigingsmelding van het vervoer.

Verandering bevestigingsmelding

Met het ingaan van het rVDM is namelijk de machtiging welke de vervoerder veelal had voor het ondertekenen van de ‘papieren’ VDM’s komen te vervallen. De verantwoordelijkheid voor het digitaal bevestigen van het vervoer komt nu geheel te liggen bij de leverancier en afnemer zelf. Zij mogen dan ook geen andere partij, welke betrokken is bij het vervoer, machtigen om dit namens hen te doen.

Bevestiging dient te gebeuren binnen 7 dagen na transport. De komende periode zal RVO nog soepel omgaan met deze termijn. Is er na 7 dagen geen bevestigingsmelding binnen gekomen? Dan ontvang je een schrijven van RVO om dit alsnog te doen binnen 28 dagen.

Wellicht heb je inmiddels gemerkt dat de vervoeder gestart is met het werken met het rVDM, doordat je via de mail een verzoek hebt gekregen de bevestigingsmelding in orde te maken.

E-CertNL en eHerkenning

Om een bevestigingsmelding te kunnen doen dient er een account aangemaakt te worden op e-CertNL. Daarvoor heb je eHerkenning nodig.

Heb je nog geen eHerkenning? Aanvragen doe je op eHerkenning.nl. Gemiddeld neemt een aanvraag voor eHerkenning enkele dagen in beslag. Het is mogelijk om aan één eHerkenningsmiddel verschillende KVK-nummers van jouw ondernemingen te koppelen. Bij meerdere ondernemingen is het dus niet nodig opnieuw een eHerkenningsmiddel aan te vragen.

Voor de registratie van het e-CertNL verwijzen wij je naar bijgevoegde bijlage. De bevestigingsmeldingen kunnen in e-CertNL vervolgens gedaan worden onder het kopje ‘rVDM App’.  

Particulieren

Voor particulieren en kleine bedrijven zonder KvK-inschrijving geldt het doen van een bevestigingsmelding niet. Een account aanmaken op e-CertNL is dan ook niet vereist. Wel hebben zij een relatienummer nodig, zodat de vervoerder dit kan vermelden op het rVDM. Een relatienummer wordt verkregen door eenmalig in te loggen met DigiD op mijn.rvo.nl.  

Mestvervoer door landbouwbedrijven

Vervoer je als landbouwbedrijf zelf forfaitaire transporten? Dan doe je zelf de vervoersmeldingen in e-CertNL. Daarnaast is er een bijkomende administratieve verplichting voor het registreren van de naam van de chauffeur van het vervoer. Laat je een geregistreerd intermediair het forfaitair transport doen, dan doet diegene de vervoersmeldingen. Je doet dan nog wel zelf de bevestigingsmelding.  

Voor meer informatie over het rVDM verwijzen wij je naar onderstaande bijlagen of bezoek: 
https://www.rvo.nl/onderwerpen/mest/vervoeren-nederland/dierlijke-mest/rvdm/wat-verandert-er & https://www.verantwoordmestvervoer.nl/.

Bijlage 1: Leverancier of afnemer van dierlijke mest
Bijlage 2: Maatwerk vervoer zonder GRPS
Bijlage 3: Overzicht vervoer dierlijke mest
Bijlage 4: Standaard vervoer
Bijlage 5: Account e-CertNL
 
Heb je nog aanvullende vragen over het rVDM of een account op e-CertNL? Neem dan contact op met één van onze adviseurs van de afdeling Bedrijfsmanagement via 0475-494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Vlemmix Bedrijfsadviseur Meer over Bart

Delen

Nieuws | Gecombineerde opgave 2022

Op 1 maart is het startschot gegeven voor de Gecombineerde Opgave 2022. Dat betekent dat wij ook weer gestart zijn met het inplannen van afspraken. Als ondernemer heb je tot en met 15 mei de tijd om d...

Lees verder »

Nieuws | Denken in oplossingen

Wat doe je als de mestsilo niet meer is toegestaan en ook nog te weinig inhoud heeft? Op zoek gaan naar oplossingen natuurlijk! Dit deden Peter en Tiny van Nieuwenhoven uit Roggel.

Lees verder »