Nieuws | Omgevingsverordening Limburg 2021: ammoniaknormen strenger dan Brabant?

Met de verwachte inwerkingtreding van 1 juli 2022, maakt ook de provincie Limburg zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Er leek geen wolkje aan de lucht. De provincie schrijft dat de Omgevingsverordening Limburg 2021 hoofdzakelijk een beleidsneutrale omzetting van de Omgevingsverordening 2014 betreft. Een aantal onderwerpen zijn wel inhoudelijk gewijzigd. Over wijzigingen in de maximale emissiewaarden voor de veehouderij is echter niets gezegd. Het was dan ook even slikken toen wij de nieuwe bijlage met maximale emissiewaarden onder ogen kregen. Slaat het beleid in Limburg plotseling om?

Beleidsneutrale omzetting

Op dit moment gelden voor ontwikkelingen in de veehouderij de maximale emissiewaarden uit de Omgevingsverordening Limburg 2014. Toch vinden wij het bij grote of ingrijpende, vaak langlopende projecten verstandig om een doorkijk te maken naar aankomende nieuwe wet- en regelgeving. Dit geldt dus ook voor provinciaal beleid. Met de komst van de Omgevingswet wordt de bestaande Verordening in Limburg vervangen door een nieuwe. Het ontwerp van deze nieuwe omgevingsverordening lag tot en met 19 juli 2021 ter inzage. Echt nieuw is de omgevingsverordening dus niet. Zoals de provincie zelf aangeeft betreft het een ‘hoofdzakelijk beleidsneutrale’ omzetting van de verordening.

Strengere normen

Wij waren dus zeer verrast toen we de ‘nieuwe’ bijlage met maximale emissiewaarden zagen. Het reductiepercentage voor het houden van dieren wordt namelijk fors aangescherpt. In de nieuwe bijlage zijn emissienormen net zo streng als de Brabantse normen. Kort gezegd betekent dit dat alle stallen in 2030 aan 85% ammoniakreductie moeten voldoen. De aangescherpte tabel lijkt in Limburg echter veel sneller consequenties te hebben voor de praktijk dan de Brabantse regeling. In Brabant wordt de mogelijkheid geboden om het bedrijf in stappen aan te passen. Hierbij wordt een termijn van 15 of 20 jaar nog gerespecteerd. In Limburg moeten álle nieuwe en gewijzigde stallen aan de bijlage voldoen. Een verrassing die wij niet beleidsneutraal vinden. En welke gevolgen gaat dit hebben?

Mogelijke gevolgen

Voor de diercategorie varkens lijken de wijzigingen op het eerste gezicht niet veel gevolgen te hebben. Voor andere diersoorten als rundvee en bepaalde bedrijfstakken van pluimvee lijken de gevolgen groter. Door een dusdanige aanscherping bij vleeskuikens (maximaal 10 gram ammoniakemissie per dierplaats per jaar) is praktisch gezien alleen nog toepassing van chemische luchtwassers mogelijk. Door deze aanscherping van grenswaarden voor maximale emissie is er ons inziens helemaal geen sprake van een beleidsneutrale omzetting van de omgevingsverordening. Welke gevolgen de wijziging verder zal hebben is voor ons op dit moment nog niet in te schatten en verre van duidelijk. De provincie is in de bijbehorende stukken en op haar website zeer beperkt in haar informatie over deze wijzigingen.

Zijn we op het verkeerde been gezet? Worden alsnog zaken teruggedraaid? Wij hopen van wel. Het geeft ons in ieder geval geen goed gevoel.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Pieter van Lier Bedrijfsadviseur Meer over Pieter

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »