Nieuws | Maatlat paardenhouderij

SMK breidt het certificatieschema van de Maatlat Duurzame Veehouderij uit voor duurzamere paardenstallen. Het College van Deskundigen Dierlijk heeft de eisen vastgesteld na de openbare hoorzitting. Ondernemers kunnen zich aanmelden om te certificeren vanaf 1 januari 2022. De doelgroep is zeer divers. Zo kunnen hengstenhouderijen, maneges, jongvee opfok, sportstallen tot en met pensionvoorziening deelnemen.

Wat is de Maatlat Duurzame Veehouderij?

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is een certificatieschema dat voor verschillende diersoorten wordt gebruikt om duurzame stallen te stimuleren. Door deel te nemen aan deze certificering, toont een ondernemer aan dat zijn veestal een lagere milieubelasting heeft, maatregelen voor diergezondheid en dierenwelzijn neemt en daardoor bijdraagt aan verduurzaming van de veehouderij. Op verzoek van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, is het schema uitgebreid voor paardenstallen. Het schema bestaat uit eisen op de thema's:

  • Dierenwelzijn
  • Diergezondheid
  • Ammoniak
  • Fijnstof
  • Klimaat
  • Brandveiligheid
  • Bedrijf & omgeving

Per keuzemaatregel kunnen punten worden verdiend en per thema moet een minimaal aantal punten worden behaald.

Fiscaal aantrekkelijk

Investeringen in nieuw- of verbouw van duurzame paardenstallen worden door de overheid fiscaal aantrekkelijk gemaakt door een koppeling met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA profiteer je van een investeringsaftrek welke bovenop je gebruikelijke investeringsaftrek komt. Met de Vamil kun je 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat je zelf bepaalt en levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. Het voordeel vanuit de fiscale regeling is afhankelijk van het percentage van de code van de Duurzame Paardenstal (2022)in de lijst maar van de rechtsvorm. Informeer voor maatwerk bij je boekhouder of accountant!

Bekend terrein voor ons

De MDV bestaat al sinds 2007 voor andere diersoorten. Bergs Advies heeft hierdoor al veel ervaring opgebouwd en begeleiden de trajecten van A tot Z. Van het sparren over plannen, het regelen van ontwerpcertificaten, het indienen van de meldingen en bijbehorende administratie, afstemming met de boekhouder of accountant, het bewaken de tijdslijnen tot en met de begeleiding van de eindcontrole.

Neem gerust contact met ons op

Benieuwd of je toekomstplannen ook matchen met de richtlijnen van een maatlatstal? Dan is dit het moment om eens contact met ons op te nemen. Samen met jou maken we de balans op welke inspanningen nodig zijn in het certificatieproces in relatie tot het fiscale voordeel.

Interesse of vragen? Neem dan contact op met Wendy Boonen.  

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Nieuws | POP3 subsidie voor agrarische ondernemers in Limburg

Vanaf 1 november t/m 15 december 2022 is het mogelijk om een subsidie aanvraag in te dienen voor fysieke investeringen van agrarische ondernemers in de provincie Limburg.

Lees verder »

Nieuws | Rendement van je zonnepanelen behouden

Zonnepanelen worden dag en nacht blootgesteld aan vuil uit de omgeving. Vuil en aanslag zorgen voor een verminderde lichtinval. Het schoonmaken van zonnepanelen kan financieel interessant zijn.

Lees verder »