Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De overheid werkt aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (Lbv) voor varkens-, rund- en pluimveehouders. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd. In augustus/september 2022 kan dan worden ingeschreven. Voor deze vrijwillige opkoopregeling is bijna € 1 miljard beschikbaar. De regeling is een maatregel binnen de structurele stikstofaanpak van het Rijk. 

Belangstelling?

Wij verwachten veel belangstelling voor de regeling. Wil je gebruik maken van deze regeling, maak dit tijdig bij ons bekend! Wij kunnen je informeren over de stappen die je moet doorlopen. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. En, indien gewenst, begeleiden we het gehele traject.

Wat wij verwachten

Het ziet er naar uit dat de regeling wordt gericht op de drie sectoren met productierechten: melkvee, varkens en pluimvee. Door ook de productierechten door te halen, wordt geborgd dat de veestapel blijvend krimpt. En dus dat de reductie in ammoniakemissie en in stikstofdepositie blijvend is. Omdat de regeling gericht is op het stoppen van de veehouderij, is het een eis dat de vergunningen op de locatie worden ingetrokken. De bedrijfsbebouwing moet worden gesloopt. Misschien kan een deel van de bebouwing een andere functie krijgen of worden teruggebouwd. Daarnaast moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het is dus goed om nu al na te denken over een nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld een akkerbouwbedrijf, een niet-agrarisch bedrijf, statische opslag of recreatie. Maar dit kan natuurlijk ook een woonbestemming zijn.

Stoppen, maar daarna?

Wij begrijpen als geen ander dat de keuze om te stoppen met een bedrijf niet over een nacht ijs gaat. Wil je graag stoppen, maar weet je niet waar te beginnen? Of weet je niet wat de mogelijkheden zijn op jouw locatie? Samen kijken wij graag met jou naar de wensen en behoefte, ook als je nog niet precies weet wat je wilt op lange termijn. Want als je je wilt inschrijven voor de regeling, is het belangrijk om goed voorbereid te zijn en een plan voor de toekomst te hebben.

Belangstelling, vragen of sparren?

Neem gerust contact op met onze specialisten van ruimtelijke ontwikkeling. Zij helpen jou graag verder met jouw toekomstplannen!
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Gerdine van Duijnhoven Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Gerdine

Delen