Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot uitbetaling betalingsrechten

Afgelopen juni hebben landbouwers de mogelijkheid gehad om een vervroegde uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling 2021 aan te vragen.

Door de watersnoodramp in Limburg afgelopen juli, heeft RVO besloten deze mogelijkheid opnieuw te bieden, van 4 tot en met 28 augustus 2021. Dit om te voorkomen dat landbouwers door schade in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Het voorschot bedraagt €300,- per ha (met betalingsrecht), en zal in september uitgekeerd worden.

Uit oogpunt van rechtvaardigheid wordt de regeling voor álle landbouwers opengesteld, mits deze nog niet het voorschot aangevraagd hebben in juni.

De voorwaarden

Als ondernemer dien je:

  1. Uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling te hebben aangevraagd in de Gecombineerde Opgave;
  2. Betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond ter beschikking te hebben.
  3. Nog geen voorschot aangevraagd te hebben in juni.
  4. Te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

De eerste drie voorwaarden zijn duidelijk en niet meer dan logisch. De vierde voorwaarde, de-minimissteun, bestaat uit het financieel voordeel dat behaald is door deze vervroegde uitbetaling. RVO hanteert hierbij een rentevoordeel van 4% op jaarbasis.

De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

  1. Over een periode van 3 (belasting)jaren mag de de-minimissteun maximaal € 20.000,- bedragen.
  2. Je ondertekent hiervoor een verklaring dat de drempel van € 20.000,- niet overschreden wordt.

Het kan zijn dat je de afgelopen 3 jaren al eerder subsidies hebt ontvangen die behoren tot de de-minimissteun. Hiervoor heb je altijd een de-minimisverklaring moeten ondertekenen.

Voldoe je aan de voorwaarden? En wens je een voorschot te ontvangen op de uitbetaling? Neem dan contact op met onze collega Imke Driessen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Imke Driessen Adviseur mestwetgeving Meer over Imke

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »