Nieuws | Extra mogelijkheid aanvragen voorschot uitbetaling betalingsrechten

Afgelopen juni hebben landbouwers de mogelijkheid gehad om een vervroegde uitbetaling van de basis- en vergroeningsbetaling 2021 aan te vragen.

Door de watersnoodramp in Limburg afgelopen juli, heeft RVO besloten deze mogelijkheid opnieuw te bieden, van 4 tot en met 28 augustus 2021. Dit om te voorkomen dat landbouwers door schade in liquiditeitsproblemen terecht komen.

Het voorschot bedraagt €300,- per ha (met betalingsrecht), en zal in september uitgekeerd worden.

Uit oogpunt van rechtvaardigheid wordt de regeling voor álle landbouwers opengesteld, mits deze nog niet het voorschot aangevraagd hebben in juni.

De voorwaarden

Als ondernemer dien je:

  1. Uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling te hebben aangevraagd in de Gecombineerde Opgave;
  2. Betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond ter beschikking te hebben.
  3. Nog geen voorschot aangevraagd te hebben in juni.
  4. Te voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun.

De eerste drie voorwaarden zijn duidelijk en niet meer dan logisch. De vierde voorwaarde, de-minimissteun, bestaat uit het financieel voordeel dat behaald is door deze vervroegde uitbetaling. RVO hanteert hierbij een rentevoordeel van 4% op jaarbasis.

De volgende voorwaarden zijn hierbij van toepassing:

  1. Over een periode van 3 (belasting)jaren mag de de-minimissteun maximaal € 20.000,- bedragen.
  2. Je ondertekent hiervoor een verklaring dat de drempel van € 20.000,- niet overschreden wordt.

Het kan zijn dat je de afgelopen 3 jaren al eerder subsidies hebt ontvangen die behoren tot de de-minimissteun. Hiervoor heb je altijd een de-minimisverklaring moeten ondertekenen.

Voldoe je aan de voorwaarden? En wens je een voorschot te ontvangen op de uitbetaling? Neem dan contact op met onze collega Imke Driessen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Imke Driessen Adviseur mestwetgeving Meer over Imke

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »