Nieuws | Een nieuw SPF-zeugenbedrijf

Het heeft ‘even’ geduurd, maar het staat er eindelijk: het nieuwe zeugenbedrijf van de familie Swinkels! Na een jarenlange procedure (14 jaar) is het nieuwe SPF-bedrijf bijna klaar voor gebruik. Jan (51) en Dinvie (49) zijn trots op het eindresultaat en willen het bedrijf graag met hun zoon John (22) voortzetten.

Waar het allemaal begon

In het verleden had de familie Swinkels een zeugenbedrijf in Mierlo met 300 zeugen. Door de komst van een nieuwbouwwijk Brandevoort waren er helaas geen bedrijfsontwikkelingen meer mogelijk. Stoppen vond de familie geen optie en er werd besloten om op zoek te gaan naar een andere locatie. Ze kwamen al snel uit bij het Landbouwontwikkelingsgebied in Leende. Hier werd in 2006 ca. 4 ha grond aangekocht en gestart met het aanvragen van de benodigde vergunningen.

Intussen bleef het zeugenbedrijf in Mierlo actief. Tot in 2013 werden hier de laatste zeugen gehouden en heeft de familie daarna zelf de gebouwen gesloopt voor de komst van 4 bouwkavels.

Een lange procedure volgde

Voor de nieuwe locatie in Leende werd een milieuvergunning verleend. Het was enkel nog wachten op de bouwvergunning. Helaas werd in 2010 de vergunning afgewezen. Er kwam bezwaar vanuit de provincie onder het mom van ‘de overheid wil geen megastallen’. Hierop werd bezwaar ingediend door de familie Swinkels. Deze periode duurde maar liefst 3 jaar. In de tussentijd veranderde de wetgeving, waardoor het eerste plan (waarvoor al een milieuvergunning was afgegeven) moest worden aangepast. Waar eerst het idee was om te investeren in emissiearme systemen zoals schuine putwanden en een koeldeksysteem, moest er nu in een luchtwasser worden geïnvesteerd.

Een nieuw begin

In 2017 was het zover. De bedrijfswoning was klaar en de familie kon naar Leende verhuizen. In september 2020 startte dan ook eindelijk de bouw van de nieuwe stal. De stal is inmiddels bijna klaar en zal over een aantal weken in gebruik worden genomen.

In de stal kunnen 900 zeugen met biggen worden gehuisvest. Het bedrijf focust zich op een lage ziektedruk en medicijngebruik (SPF). Daarnaast voldoet het bedrijf aan de eisen van het ‘Beter Leven keurmerk 1 ster’ en neemt het deel aan de ‘Maatlat Duurzame Veehouderij’. In het ontwerp van de kraamafdeling is rekening gehouden met de opkomende dierenwelzijnseisen. Zo is het mogelijk om in de toekomst om te bouwen naar een vrijloopkraamhok. Ook is rekening gehouden met brandveiligheid. Zo zijn op initiatief van Swinkels de transformators voor de zonnepanelen los van de stal geplaatst onder een afdak. Daarnaast is de stal voorzien van een biologische combiluchtwasser 85% voor het reduceren van emissies.

We wensen de familie Swinkels veel werkplezier en geluk met hun nieuwe stal!

“Voor ons start ook weer een nieuw hoofdstuk samen met de familie Swinkels. Zo verzorgen we straks weer met alle plezier de Gecombineerde opgave, mestboekhouding en dergelijke.”

Bart Wilms

Kraamafdeling

Gespeende biggen

Opfokafdeling

Dekstal

Groepshuisvesting guste & dragende zeugen

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bart Wilms Bedrijfsadviseur Meer over Bart

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »