Nieuws | Een einde of juist een nieuw begin

Al jaren exploiteerden Antoon (66) en Wilma (63) Schouten een gesloten varkensbedrijf met 300 zeugen en 2.500 vleesvarkens in Schijndel. Hun passie en hun leven. Naarmate de jaren verstreken, gingen ze nadenken over de toekomst. Samen met én voor hun kinderen besloten ze dat de varkens plaats moesten maken voor paarden. Dit was mede mogelijk door de deelname aan de Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV).

Stoppen of omschakelen?

Het bedrijf stond al een aantal jaren te koop, omdat er voor de vleesvarkens geen opvolging was binnen het gezin. “Je moet op den duur toch keuzes maken, ook voor je eigen bestwil”, zegt Antoon. “Helaas was er vanuit andere ondernemers weinig animo om ons bedrijf te kopen, maar een andere optie hadden we op dat moment niet.”

Daar kwam in 2020 verandering in. Op 5 juni 2020 werd de landelijke Saneringsregeling Varkenshouderij (SRV) geopend. Dit bood familie Schouten andere opties. Ze gingen in gesprek met de gemeente om hun plannen te bespreken en te kijken wat er mogelijk was. Antoon en Wilma wilden graag de locatie overdragen aan hun kinderen, die (net zoals zijzelf) passie hebben voor de paardensport.

Van passie naar passie

Naast het varkensbedrijf was de familie Schouten ook al actief in de paardensport. “Onze dochter Jolanda (32) rijdt al jaren dressuur en doet dit met veel plezier”, geeft Wilma aan. “Daarbij fokken wij onze eigen sportpaarden en hebben wij inmiddels een eigen bloedlijn gecreëerd. Als ze oud genoeg zijn, worden ze zadelmak gemaakt en getraind voor het echte werk.” Broer Erwin (30) houdt zich bezig met administratieve taken. Hoe mooi is het dat de ene passie plaats mag maken voor de andere passie en het bedrijf op deze manier een nieuwe toekomst mag krijgen.

Concrete stappen

Zodra duidelijk werd dat ze deel konden nemen aan de SRV, is de familie Schouten langzamerhand leeg gaan draaien. Op 25 januari 2021 verlieten de laatste varkens het bedrijf. “Het was stil, heel vreemd”, zegt Wilma. Hokinrichting en de mest werden afgevoerd. Achter de schermen ging het aanvragen van een paardenhouderij uiteraard verder. “Allereerst werd er samen met Margritte een principeverzoek voor het wijzigen van het bestemmingsplan opgesteld”, verteld Antoon. “Dit is verplicht vanuit de SRV, omdat er geen intensieve veehouderij meer mag plaatsvinden”, geeft Margritte aan. “Daarna hebben we de milieuvergunning aangepast aan de nieuwe situatie. Dit kon volstaan met een melding in het kader van het Activiteitenbesluit. In samenspraak met de gemeente is vervolgens het wijzigingsplan opgesteld, dat uiteindelijk op 27 juli 2021 is vastgesteld. De stukken voor de bouwvergunning heeft de gemeente tijdens de procedure van het wijzigingsplan reeds ambtelijk getoetst, zodat na inwerkingtreding van het wijzigingsplan op 18 september 2021 vrij snel overgegaan kon worden tot verlening van de bouwvergunning”. De vergunning is op 2 november 2021 verleend en begin dit jaar is de aannemer begonnen met bouwen.

Nieuwbouw

Inmiddels is de bouw van de nieuwe paardenstal in volle gang. Een gedeelte van de accommodatie wordt straks verhuurd voor het trainen en het opfokken van paarden. Ergens aan het begin van de zomer zal de bouw grotendeels klaar zijn. Antoon Schouten: “We zijn super tevreden met het eindresultaat, ondanks de vele regels die ons vaak ontmoedigde. Zonder een adviesbureau als Bergs Advies hadden we dit niet geregeld gekregen”.

Heb je als ondernemer vragen over het omschakelen van bedrijfstype, saneringsregelingen of bedrijfsopvolging? Neem dan gerust contact op met ons kantoor via 0475 – 494 407 of info@bergsadvies.nl.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd.

Lees verder »