Nieuws | Een beslissing voor de toekomst

Al een tijd lang zaten Ger (64) en Annie (58) in dubio hoe ze verder moesten op hun thuislocatie in Heythuysen. Was het stoppen of doorgaan met de varkens? En welke investeringen moesten ze nog aangaan? Ze hadden immers geen opvolging en gezien de locatie vlakbij de dorpskern was het eigenlijk niet meer uitnodigend om door te gaan met de varkens. Ze vroegen ons om advies, waarna ze zich inschreven voor de Saneringsregeling Varkenshouderij (SrV).

Locatie versus toekomst

Met veel passie hebben Ger en Annie op hun bedrijf altijd vleesvarkens gehouden met daarnaast nog akkerbouwactiviteiten. Omdat de stallen verouderd waren, was de vraag of ze nog moesten investeren in emissiereducerende technieken. Gezien de leeftijd van Ger en Annie, wilden ze graag stoppen. Ook omdat ze geen opvolging hadden. In eerste instantie was het plan om een deel van de oude varkensstal te slopen en te verbouwen tot opslagloods. Eenmaal in gesprek met Frank, attendeerde hij Ger en Annie erop dat ze deel konden nemen aan de SrV.

Inschrijven?

De deelname aan de SrV ging niet over een nacht ijs. Samen met Frank keken Ger en Annie naar de financiële afwegingen. Was dit wel interessant genoeg? Na wat rekenwerk besloten ze zich in te schrijven (14 januari 2020) om te kijken of ze in aanmerking kwamen. Na de inschrijfperiode kregen ze op 14 juli 2020 groen licht en was de zet aan hen. Gaan we door met het saneringstraject en zo ja, hoe gaan we verder? Definitieve deelname aan de saneringsregeling moest binnen 8 weken na ontvangst van de beschikking besloten worden.

In gesprek met de gemeente

Inmiddels was de gemeente ook op de hoogte van de inschrijving voor de SrV en wilde graag met Ger en Annie om tafel over de eventuele mogelijkheden op de locatie na de sanering. Samen met onze collega Margritte bekeken ze de mogelijkheden. Het realiseren van een loods voor het bergen van werktuigen voor de akkerbouwactiviteiten werd aan de gemeente voorgelegd. Direct een dag later kwam ambtelijk de toezegging op het gepresenteerde plan en was de gemeente bereid haar medewerking eraan te verlenen. Voor Ger en Annie was dit het laatste zetje om definitief te besluiten verder te gaan met de sanering en de procedure verder in gang te zetten.

Slopen, bouwen & bestemmingsplan

Vervolgens is het proces gaan rollen. Ger en Annie en hun gezin startten met de interne sloop van de oude varkensstallen. In januari 2021 is de sloopmelding voor de algehele sloop ingediend. In de tussentijd was ook het bouwplan voor de nieuwe loods gevormd en de omgevingsvergunning voor de bouw reeds in november 2020 ingediend. Op 25 januari 2021 werd de vergunning voor de bouw afgegeven, maar de sloop van de oude stallen moest toen feitelijk nog afgerond worden. Begin mei kon de laatste controle van de sloopwerkzaamheden in het kader van de saneringsregeling worden uitgevoerd en werd gestart met de bouw van de nieuwe loods. Inmiddels is de nieuwe loods gerealiseerd en klaar voor gebruik.

Een van de vele voorwaarden van de SrV is dat de functieaanduiding ‘Intensieve Veehouderij’ komt te vervallen, zodat deze activiteiten niet meer plaats kunnen vinden. Aangezien ze de akkerbouwtak voorzetten op de locatie, is enkel nog het bestemmingsplan ‘Agrarisch – Grondgebonden’ van toepassing. Het wijzigingsplan dat wij hiervoor hebben opgesteld, ligt op dit moment in ontwerp ter inzage.

Daarnaast is de vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming gedeeltelijk ingetrokken. Voor de activiteiten die nog plaatsvinden vanuit de akkerbouwtak, is stikstofemissie behouden gebleven op de locatie.

Terugblik

“Het hele traject is voortvarend verlopen. Ik heb geen seconde spijt en ben blij dat ik op advies van jullie heb deelgenomen aan de sanering” zegt Ger. Ook onze collega’s Margritte en Frank zijn blij dat ze in al deze facetten de ondernemer mochten ondersteunen. “Een ondernemer die dan achteraf zó blij is, daar doen we het voor” zegt Margritte.

Wij wensen de familie van Wegberg – Cox veel genot van de nieuwe loods.

Denk jij ook aan veranderingen op jouw bedrijf?

Ons advies is, indien je overweegt deel te nemen aan een opkoopregeling of saneringstraject, goed na te denken wat je met jouw bedrijfslocatie wilt ná de sanering. Doe je dit niet, dan zet dat jouw als ondernemer voor het blok zodra je echt gaat deelnemen. Dit willen we graag voorkomen. Begin dus op tijd met oriënteren!

Heb je alleen geen idee wat de mogelijkheden zijn? Je kunt altijd contact opnemen met een van onze adviseurs voor een gesprek.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Nieuws | Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderij (Lbv)

Ben je veehouder en overweeg je te stoppen? Dan biedt deze nieuwe regeling wellicht mogelijkheden. De verwachting is dat half februari 2022 de concept regeling wordt gepubliceerd.

Lees verder »