Nieuws | Aankondiging investeringssubsidie hoogwaardige mestverwerking!

Heb je plannen om een hoogwaardige mestverwerkingsinstallatie te bouwen? Of om een bestaande installatie te verbouwen? We leggen graag het een en ander uit. Wellicht kom je in aanmerking voor subsidie.

Doel

Het doel van de subsidieregeling is om dierlijke mest beter in te zetten in de kringloop en daarmee het gebruik van kunstmest te verminderen. De meststof uit hoogwaardige mestverwerkingsinstallaties is een goed alternatief voor kunstmest. Zo wordt bijgedragen aan het klimaatakkoord (minder uitstoot van broeikasgassen) en aan de natuur (minder uitstoot van ammoniak). En natuurlijk ook aan de omschakeling naar kringlooplandbouw.

Openstelling & voorwaarden

Naar verwachting volgt openstelling in mei 2022, maar een eerste inventarisatie op hoofdlijnen kan al worden gemaakt! Het betreft een investeringssubsidieregeling om hoogwaardige verwerking van drijfmest te bevorderen. Hierbij moet de ingaande stroom voor meer dan 90% uit dierlijke mest bestaan. Absolute voorwaarden zijn dat bedrijven:

  • meer dan 24.000 ton drijfmest (gaan) verwerken;
  • de milieuvergunning bij de aanvraag is verleend;
  • én de aanvrager bij RVO ingeschreven staat als intermediair bedrijf.

De regeling is bedoeld voor bedrijven die drijfmest verwerken, waarbij een mechanische scheiding in een dikke en dunne fractie wordt gecombineerd met een verdere verwerking van de dunne fractie.

De subsidiabele technieken die in het verwerkingsproces moeten worden opgenomen zijn bekend. Het subsidiepercentage voor MKB bedrijven bedraagt 40% en voor grote bedrijven 35%. Het gaat hierbij om kosten die direct te maken hebben met de mestverwerkingsinstallatie. Het subsidiebedrag ligt tussen € 125.000 en € 2.000.000. De minimale investering om voor subsidie in aanmerking te komen is € 312.500.

Contact

Spelen bovengenoemde investeringen een rol en/of ben je benieuwd of je kunt voldoen aan de indieningsvereisten? Aarzel dan niet om contact met Wendy Boonen of Marije Riedé op te nemen. Tijdens een afspraak bekijken we de specifieke criteria van de regeling alsook de kenmerken van de gewenste mestverwerkingsinstallatie, de planning, de begroting en de vergunningen op je locatie. Daarna kun je de balans opmaken of de regeling past bij jouw bedrijfsplannen. Vanzelfsprekend kunnen we ook van dienst zijn bij het indienen van de subsidieaanvraag.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Wendy Boonen Adviseur subsidies Meer over Wendy

Delen

Nieuws | MIT ZUID subsidie voor innovatieve ideeën!

Heb je een innovatief idee? Dan kan deze subsidie ondersteunend zijn voor de uitwerking hiervan. Wees er wel snel bij, want...

Lees verder »

Nieuws | Klopt mijn WOZ-beschikking?

De WOZ-beschikking valt weer in de brievenbus, maar klopt deze wel? Het is verstandig om dit na te kijken. Zo voorkom je dat je honderden euro’s teveel betaald.

Lees verder »