Blog | Een kijkje in de keuken – deel 3

Passie

Een tijdje terug schreef ik al een blog over de eerste twee kernwaarden van Bergs Advies: eerlijk en specialist. In deze blog licht ik onze derde kernwaarde ‘passie’ toe vanuit mijn perspectief en als adviseur met passie voor de agrarische sector.

Het mooie is dat niet alleen ik, maar bijna iedereen binnen ons team ergens wel een link heeft met de agrarische sector. Passie is dan ook niet voor niets één van onze kernwaarden. We hebben grote waardering voor de sector. We begrijpen vaak vanuit onze persoonlijke achtergrond de beweegredenen van onze klant nóg beter en dat draagt zeker bij aan de wijze waarop we ons voor hen inzetten. Een extra stukje gedrevenheid zit daarbij.

Inleven in de sector

Als ik dan puur voor mezelf spreek, zorgt de persoonlijke link met sector met name voor extra betrokkenheid. Neem nu de warme sanering varkenshouderijen als voorbeeld. Deze subsidieregeling is in 2019 vastgesteld en als bureau hebben wij voor tientallen ondernemers een inschrijving gedaan. De begeleiding van deze trajecten is zeer intensief. Je hebt regelmatig contact met de ondernemer. De weg naar volledige sanering van het bedrijf en de realisatie van een nieuwe passende toekomst is geen gemakkelijke weg. Het traject loopt niet voor iedere locatie gesmeerd en ik heb ervaren dat het met name van belang is om in goed overleg met de klant te blijven bijsturen, daar waar het nodig is.

Werken aan een hoger doel

Goed overleg met de gemeenten, omgevingsdiensten en provincies is daarbij eveneens essentieel, maar helaas zorgt dat soms ook voor de nodige frustratie(s). Soms is de gewenste snelheid vanwege allerlei wettelijke eisen en procedures niet mogelijk. Dan is van belang wat ik eerder schreef: eerlijk advies, duidelijkheid scheppen naar de klant en uitleg geven waarom iets niet kan of anders moet dan gedacht. Hoe lastig dit ook soms is, want ik praat dan wel over de portemonnee van een ander! Ik blijf het als mijn taak zien de klant terzijde te staan en het bevoegd gezag te overtuigen van het belang van de gewenste ontwikkeling en de snelheid die hierbij geboden is. Al is het soms manoeuvreren tussen twee hete vuren, met het eindresultaat op de horizon is dit wel dé weg die we samen moeten bewandelen.

Laten we dan ook samen kijken welke weg jij wilt en kunt bewandelen om zo je bedrijfsdoelen te realiseren, zodat we daarmee de sector in zijn geheel verder brengen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »