Blog | Een kijkje in de keuken – deel 2

In mijn vorige blog, kon je lezen hoe de waarde ‘eerlijkheid’ tot uiting komt tijdens mijn werk. In deze blog zoom ik in op de tweede waarde van Bergs Advies, namelijk: specialist, oftewel specialisme(n).

De uitdaging in ons werk is het spelen met de mogelijkheden die de wetgever ons in ons vakgebied biedt. Een zoektocht naar de, voor onze klant en zijn doel, meest geschikte weg om te bewandelen. Juist vanwege de enorme schare aan regelgeving, welke behoorlijk diffuus kan zijn voor een (agrarisch) ondernemer of burger, wordt van ons verwacht dat we specialist zijn binnen ons vakgebied en onze klanten met raad en daad terzijde kunnen staan.

Specialismen bundelen

Wat het werk binnen Bergs zo mooi maakt, is dat we een team zijn van ruim 40 mannen en vrouwen, met allemaal onze eigen kennis en kwaliteiten, waarbij eigenlijk iedereen wel een eigen individueel specialisme heeft. De wijze waarop wij met elkaar samenwerken, is deze individuele krachten kantoorbreed in te zetten. Gebruik maken van de talenten die we hebben en niet proberen het zelf te doen, als je weet dat een ander hier beter in is. Dat maakt onze organisatie een echt team en biedt ons de mogelijkheid om gezamenlijk multidisciplinair als specialist op te treden voor onze klanten. Op deze wijze zijn we in staat om een ondernemer volledig te ontzorgen, zodat hij zich vooral kan bezig houden met datgene waar hij bedreven in is: het runnen van zijn eigen bedrijf.

Het gewenste eindresultaat

Het is ook juist die brede dienstverlening, die mij persoonlijk enorm heeft aangesproken binnen Bergs. Het is zeer uitdagend om voor een klant, samen met collega’s van andere specialisme(n), de juiste oplossing voor zijn vraag te formuleren. Als dan vervolgens de procedures ook door ons begeleid worden en je dus deelgenoot bent in het bereiken van het gewenste eindresultaat, dan geeft dat een extra bevredigend gevoel.

Ik denk dan ook graag met je mee over hoe we het proces van A tot Z samen in kunnen steken.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Margritte Rampen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Margritte

Delen

Nieuws | Doorkijkje naar het proces van een landschappelijke inpassing

Voor veel mensen is ‘landschappelijk inpassing’ een bekend onderwerp. Toch er zijn ook genoeg mensen die er nog nooit van hebben gehoord of wel weten dat het bestaat, maar zijn er nog nooit zelf mee i...

Lees verder »

Nieuws | Inhoud opkoopregelingen (LBV en LBV+) bekend

Op 12 juni zijn de Lbv-plus (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting) en Lbv (Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties voor stikstofreductie) gepubliceerd.

Lees verder »