Blog | De agrarische sector in 2022, wat staat er te gebeuren?

Als adviesbureau houden we ons al meer dan 20 jaar bezig met het ondersteunen van ondernemers in de agrarische sector. In vele facetten een dynamische sector. Dat maakt het werken in deze sector erg uitdagend. Het maken van keuzes wordt voor agrarische ondernemers steeds lastiger. Om een beeld te geven wat ons als agrarische sector te wachten staat, werp ik een kleine blik op de toekomst.

Stikstof reducerende technieken

Een veel besproken onderwerp is ammoniak (ook wel stikstof). Dat blijft ons en heel Nederland bezig houden. Vele agrariërs zijn hier al jaren mee bezig en hebben dit ook al vastliggen in vergunningen. Overige sectoren hebben dit in mindere mate of zelfs nog niet vastgelegd. Denk hierbij aan de logistieke of recreatieve sector met Schiphol als voorbeeld.

Binnen de agrarische sector zijn we al járen bezig met dit onderwerp. Er wordt gesproken over opkopen, onteigenen of saneren van agrariërs. Maar is dit daadwerkelijk de oplossing? Verplaatsen we dan niet het probleem van de agrarische sector naar andere sectoren? Kunnen we niet beter naar reductie kijken en onze innovatieve sector zelf zijn werk laten doen? We zijn tenslotte al tientallen jaren bezig en hebben al veel gereduceerd. Het wordt in ieder geval komend jaar een ‘hot’ item voor onze nieuwe regering.

Wederom opkoopregelingen

Komend jaar komen er weer enkele opkoopregelingen. De saneringsregeling van 2021 is nagenoeg afgerond. De voorwaarden van de nieuwe regelingen worden begin 2022 bekend gemaakt. Daaruit zal blijken welke bedrijven (weer) in aanmerking komen. Ook hier moeten weer belangrijke keuzes worden gemaakt door de agrarisch ondernemer. Het ondernemerschap blijft een dynamisch spel met als centrale vraag, wat is interessanter: meedoen of doorgaan?

Een jaar van uitersten

Het jaar 2021 was het jaar van uitersten. Op klimatologisch vlak was het een bijzonder jaar; van extreem hoge temperaturen op plaatsen waar je ze niet verwacht tot overstromingen in ons eigen land. Dit had niemand verwacht. Oogsten gingen verloren, maar ook de prijzen in bepaalde sectoren gingen van een hoogtepunt naar zo ongeveer het diepste punt ooit. Komen we dit jaar in een rustiger vaarwater of moeten we nogmaals door de zure appel heen bijten? De dreiging van het klimaat is er, maar ook de dreiging van ziektes blijft bestaan. Niet alleen het coronavirus dat van mens tot mens overslaat, maar ook virussen die onder het vee heersen. Een dreiging die ons altijd zal bezighouden.

Toekomstvisie

Net zoals de agrarische sector zitten we bij Bergs Advies niet stil. We blijven onszelf ontwikkelen en zien een mooie toekomst tegemoet waarbij we ons blijven inzetten voor enthousiaste en innovatieve agrarische ondernemers. Daarmee dragen wij ons steentje bij aan deze prachtige sector. Afgelopen jaar hebben we weer mooie dingen mogen realiseren in samenwerking met onze klanten. Zo droegen zij ook bij aan het vernieuwen van onze website. We maakten geweldige foto’s bij onze klanten. Dat enthousiasme hopen we in de toekomst nog vaak te zien. Welke toekomstvisie je als ondernemer ook hebt, wij ondersteunen je hier graag bij.

Onze agrarische sector is essentieel

Ook vorig jaar gaf ik aan dat onze sector essentieel is. De wereldmarkt verandert en daar kunnen wij als sector aan bijdragen. Door mee te bewegen en te verduurzamen. We moeten samen laten zien dat we als sector om kunnen gaan met de veranderende vraag. Echter zal de regering hier wel ruimte voor moeten bieden, zodat we als agrarische sector kunnen blijven ontwikkelen en innoveren. Als sector staan we namelijk wereldwijd bekend om onze innovatie, dynamiek en efficiëntie. Iets waar we trots op mogen zijn en waar we ook gebruik van moeten blijven maken. Zo kunnen we samen de sector verduurzamen.

Komende jaren zullen er weer bedrijven stoppen, omschakelen, verduurzamen, verbreden, ontwikkelen en verbeteren. In al deze facetten kunnen wij jou als ondernemer bijstaan. Mijn collega’s en ik helpen je graag verder.
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Tjerk Verscharen Algemeen directeur Meer over Tjerk

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Nieuws | Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »