Nieuws | Bergs Advies constateert mankementen – Wijzigt Limburgse Omgevingsverordening?

Afgelopen week deelden we onze zorgen. De zogenaamde “beleidsneutrale omzetting” van de Provinciale verordening is helemaal niet beleidsneutraal. Ook lijkt het overgangsrecht voor reeds gebouwde stallen niet goed in elkaar te zitten. We waren bovenal verrast over de bijlage met onrealistisch maximale emissienormen voor bepaalde diersoorten. In bijbehorende stukken en op de website van de provincie is echter weinig tot geen toelichting bij de stukken te vinden. Tijd om verhaal te halen bij de provincie en onze zorgen met haar te delen.

Waarom?

Als provinciale regels eenmaal vastliggen in een verordening, kan daar niet zonder meer van worden afgeweken. Het is volgens ons dan ook erg belangrijk dat een verordening geen onrealistische regels bevat en goed in elkaar zit. Op basis van zienswijzen kan de inhoud van de ontwerpverordening nog gewijzigd worden.

In gesprek met de provincie

De provincie staat er gelukkig voor open om onze opmerkingen aan te horen. We deelden onze bevindingen over de emissienormen in de ontwerpverordening. Zo ontbraken er bijlagen, was het overgangsrecht niet volledig en werden er onrealistische emissie-eisen voor een aantal diercategorieën genoemd. Gelukkig beaamt de provincie onze zorgen. Ze geven aan dat de ontwerpverordening op deze punten nog verbeterd moet worden. Dit zal nog worden verwerkt voordat de verordening wordt vastgesteld.

In afwachting

Naar verwachting zullen Provinciale Staten de nieuwe omgevingsverordening Limburg in december vaststellen. Dan kunnen we zien in hoeverre de door ons gemaakte opmerkingen daadwerkelijk hebben geleid tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerp. 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »