Nieuws | Al voorbereid op Brabants beleid?

Laat het ons weten!

Per 1 januari 2024 gaan de strengere emissie-eisen van de omgevingsverordening (IOV) van Noord-Brabant gelden. Om alles in goede banen te leiden heeft de provincie de Routekaart Stalaanpassingen Noord-Brabant 2024 opgesteld. Zo geeft de provincie aan dat het nodig is om vóór 1 april 2023 de benodigde vergunning(en) aan te vragen om de datum te halen.

Brief van de provincie Noord-Brabant

In de eerste vervolgstap zal de provincie alle veehouders in Brabant aanschrijven over de benodigde stalaanpassingen. De brief zal een toelichting geven op het feit dat per 1 januari 2024 enerzijds op bedrijfsniveau aan de nieuwe eisen moet worden voldaan of anderzijds elke stal ouder dan 15 of 20 jaar afzonderlijk moet zijn aangepast en aan de nieuwe eisen moet voldoen. Veehouders kunnen deze brief dus op korte termijn in de bus verwachten.

De provincie verwacht dat van de ruim 4.000 actieve veehouderijen in Brabant circa 50% het bedrijf zal aanpassen en 30% zal stoppen. Zo’n 20% van de bedrijven voldoet al aan de eisen uit de omgevingsverordening. De provincie geeft aan dat de afhandeling van het verwachte aantal aanvragen voor een vertraging van de vergunningverlening kan zorgen. Als de vergunningaanvraag vóór 1 april 2023 wordt ingediend, maar niet tijdig wordt verleend, dan zal de veehouder daar niet op worden afgerekend.

Hulp nodig bij de IOV? Laat het ons weten

Voor ons is het belangrijk om alvast helder te krijgen waar veehouders behoefte aan hebben, zodat wij hen op de juiste manier kunnen ondersteunen. Daarom zijn wij op dit moment aan het inventariseren op welke manier onze klanten met de IOV wensen om te gaan. Als de situatie eenmaal in beeld is, kunnen er gemakkelijker keuzes gemaakt worden en kan er een tijdspad worden uitgezet. Zo hoeven we achteraf niet te zeggen: “Waren we er maar eerder aan begonnen”.

Wij vernemen graag welke situatie het beste past:

Optie 1:
Ons bedrijf voldoet aan de eisen van de IOV. Er is geen actie nodig.

Optie 2:
Ons bedrijf voldoet niet aan de eisen van de IOV. De benodigde aanpassingen zijn wel in beeld. Er kan een aanvraag worden uitgewerkt en ingediend vóór 1 april 2023.

Optie 3:
Ons bedrijf voldoet niet aan de eisen van de IOV. Het is nog niet duidelijk wat de IOV voor ons bedrijf betekent. Er is overleg nodig en wij zouden graag een afspraak maken met onze bedrijfsadviseur.

Optie 4:
Wij willen vooralsnog nog geen actie ondernemen, maar afwachten tot er meer duidelijkheid is. Bijvoorbeeld over de toe te passen stalsystemen, omschakelen naar natuur inclusief, biologisch of de mogelijkheden om te stoppen.

Optie 5:
Wij zullen onze bedrijfsactiviteiten op termijn gaan beëindigen.

Reageren

Doorgeven van de situatie kan door middel van een reactie via het contactformulier op onze website. Naar aanleiding van de reacties zullen wij, als dat nodig is, contact opnemen.

Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om telefonisch contact op te nemen met één van onze adviseurs.   

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Nieuws | Brabantse stallendeadline blijft staan, uitzondering voor melkvee- en kalversector

De Brabantse ‘stallendeadline’ blijft staan op 1 juli 2024, omdat volgens het Brabants bestuursakkoord de stikstofuitstoot drastisch naar beneden moet. 1 juli 2024 is de datum waarop Brabantse boeren...

Lees verder »