Bart Nijskens

Functie: Adviseur mestwetgeving

E-mail: bart.n@bergsadvies.nl

Tel: 06 - 8278 7882

Hoewel rundveehouders tegenwoordig steeds meer worden gestuurd door wet- en regelgeving liggen er ook kansen. Door het optimaal benutten van deze kansen en het inzichtelijk maken van de mineralenadministratie help ik rundveehouders met hun uitdagingen van het moment. Ik spar graag met agrarisch ondernemers over grond- en mestzaken. Daarnaast bekijk ik hoe ik ze verder kan helpen binnen de geldende wet- en regelgeving, zodat zij eenvoudiger de juiste keuze kunnen maken. Dat is mijn passie en doe ik graag om de ondernemer verder te helpen.

Geschreven berichten door Bart:

Nieuws | Satelliet controle RVO gemaaide of beweide percelen? Je kan bewijslast aanleveren.

RVO heeft de afgelopen tijd zo’n 2400 ondernemers een brief gestuurd over een controle die ze uitgevoerd hebben met het Areaal Monitoring Systeem (AMS) aangaande het beweiden en maaien van grasland.

Lees verder »

Nieuws | Prognose

De meeste gewassen zitten inmiddels in de grond. Dit betekent dat er mest is uitgereden en afgevoerd. Rond deze tijd komt de vraag of er al genoeg mest is afgevoerd of toch niet?

Lees verder »

Nieuws | Bufferstroken en het zaaien van vanggewassen vanaf 2023 verplicht

Vanaf 2023 zijn bufferstroken langs waterlopen én het inzaaien van een vanggewas op zand en lössgronden verplicht. Deze maatregelen worden in 2023 van kracht.

Lees verder »

Nieuws | Bemesting na maisteelt

Op bouwland is bemesting door middel van drijfmest toegestaan tot en met 15 september. Dit geldt voor alle grondsoorten. Echter, indien er bemesting door middel van drijfmest plaatsvindt op een percee...

Lees verder »

Nieuws | Alsnog mais telen op zand? Let op!

We krijgen signalen van verschillende ondernemers die meer mais willen telen in verband met het conflict in Oekraïne. Wij hebben een brief opgesteld die je als ondernemer naar RVO kunt sturen in deze...

Lees verder »

Nieuws | Heb je de KringloopWijzer 2021 al ingevuld?

Alle melkveehouders in Nederland zijn verplicht om vanuit hun zuivelonderneming de KringloopWijzer in te vullen. Ons advies om de gegevens zorgvuldig in te vullen en te controleren. De uiterste datum...

Lees verder »