Omgevingsvergunning

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

De omgevingsvergunning is een samengevoegde vergunning van verschillende deelvergunningen die nodig zijn voor een project. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderdelen als bouwen, milieu, water, monumenten en ruimtelijke ordening.

Ruimtelijke onderbouwing
Wij kunnen de ruimtelijke onderbouwing, die nodig is voor de aanvraag omgevingsvergunning, voor je opstellen. In de ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd dat de ontwikkeling beleidsmatig, planologisch, juridisch en milieutechnisch haalbaar en aanvaardbaar is. We zorgen er tevens voor dat noodzakelijke onderzoeken worden verricht. Denk hierbij aan bodemonderzoek, onderzoek naar flora en fauna en akoestisch onderzoek.

Een belangrijke eis bij vrijwel elke omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan is een landschappelijk inpassingsplan. Hier helpen we je graag mee.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Gerdine van Duijnhoven.
Gerdine van Duijnhoven

CONTACT