Mestverwerkingsplicht

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

In Nederland geldt een mestverwerkingsplicht. Om het overschot fosfaat en stikstof te beheersen, moeten veehouders een percentage van hun mestoverschot laten verwerken. Dit gaat gepaard met mogelijkheden, uitzonderingen en vrijstelling. Hieraan zijn strikte regels en voorwaarden verbonden die Bergs Advies per bedrijf in kaart brengt. De mestverwerkingsplicht kan op verschillende manieren worden ingevuld. Denk hierbij aan de aankoop van VVO’s of het daadwerkelijk exporteren of verwerken van de mest buiten de Nederlandse agrarische sector. Uitzondering op de verplichting is mogelijk bij onder meer regionale mestafzet of bij bedrijven met een stro-huisvesting.

Vervangende verwerkingsovereenkomst
Via het afsluiten van een VVO kun je de mestverwerkingsplicht overdragen aan of overnemen van een andere veehouder. De VVO geldt voor één jaar en moet uiterlijk 31 december zijn ingediend. Door onze uitgebreide netwerken hebben wij goed zicht op de beschikbare hoeveelheid VVO's in de markt. Wij helpen je hier graag bij.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Vlemmix.
Bart Vlemmix

CONTACT