KringloopWijzer

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

De KringloopWijzer is een tool die je als melkveehouder helpt bij het in beeld brengen van milieu- en klimaatprestaties. Deze inzichten zorgen ervoor dat je beter kunt sturen op het efficiënter omgaan met mineralen. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere grasopbrengst, minder mestafvoer en besparingen op ruwvoeraankoop of kunstmestaankoop. Het invullen van de KringloopWijzer is sinds 2016 verplicht gesteld door diverse zuivelverwerkers. Als melkveehouder vul je de KringloopWijzer elk jaar in over het afgelopen kalenderjaar.

Heb je hulp nodig bij het invullen van de KringloopWijzer of ben je benieuwd wat je kunt doen met de uitkomsten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Nijskens.
Bart Nijskens

CONTACT