Grond- en pachtzaken

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Afspraak is afspraak. Een gevleugelde uitspraak, maar soms is het goed om afspraken op papier vast te leggen. Dit geldt zeker voor het regelen van grondgebruik. Hoewel in sommige gevallen een mondelinge pachtovereenkomst volstaat, is het belangrijk dat de verwachtingen van de eigenaar en gebruiker over en weer duidelijk zijn én blijven. Zo kan Bergs Advies de pachtduur, de hoogte van de pachtprijs en afspraken rondom betalingsrechten vastleggen in pachtovereenkomsten. En hetzelfde geldt uiteraard voor aankoop of verkoop van grond. Deze afspraken horen ook in een schriftelijke overeenkomst thuis.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Frank Bergs.
Frank Bergs

CONTACT