Erkenning NVWA

  • Alles

  • Pluimvee

  • Varkens

  • Rundvee

  • Tuin- en akkerbouw

  • Mestverwerking

Bewerk, verwerk en exporteer je mest of wil je een opslag in gebruik nemen voor verwerkte mest? Dan ben je verplicht om de benodigde erkenningen voor mestverwerking, opslag en/of export aan te vragen bij de NVWA.

Zo heb je bijvoorbeeld voor het hygiëniseren van mest door pasteurisatie, een erkenning nodig voor de vervaardiging van verwerkte mest. Bij toepassing van een installatie voor CO-vergisten of mono-vergisten heb je een erkenning als biogasinstallie nodig. Ook voor het transport en/of gebruik van onder andere afgeleide producten heb je erkenningen nodig. Bergs Advies kan hierin adviseren en ondersteunen bij het aanvragen van de benodigde erkenningen.

Meer informatie

Neem via het formulier contact op met Bart Vlemmix.
Bart Vlemmix

CONTACT