Vacatures1

Zorg dat uw vergroening op orde is!

Met het inmiddels gegeven startsein voor de Gecombineerde Opgave 2019 dient het bouwplan langzamerhand duidelijk te worden. Welke gewassen worden er geteeld en hoe wordt er aan de vergroeningseisen voldaan? Vooral dit laatste is van belang wanneer u betalingsrechten laat uitbetalen.
Uw vergroeningsbetaling bestaat voor 2019 uit een bedrag van ongeveer € 113,- per ha. Indien u niet voldoet aan de vergroeningseisen kan u dit tot 100% korting op de vergroeningsbetaling kosten. Bovendien kan er nog een extra sanctie bovenop komen tot 25% van de totale basispremie.
En wanneer u 3 jaar niet heeft voldaan aan de vergroening, worden vanaf het 4e jaar de ‘kortingsha’s’ verdubbeld.
Al met al zeker de moeite waard om uw vergroening op orde te hebben. Maar hoe? We zetten de belangrijkste punten nog even beknopt op een rij.

Vergroening bestaat uit:
1. Gewasdiversificatie
2. Ecologisch Aandachtsgebied (EA)
3. Behoud van blijvend grasland en kwetsbaar blijvend grasland (Natura 2000 gebieden)

Er is vrijstelling voor gewasdiversificatie en ecologisch aandachtsgebied indien:
• de totale subsidiabele oppervlakte voor 75% of meer bestaat uit grasland;
• het bouwland voor 75% of meer bestaat uit tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen;
• er minder dan 15 ha bouwland in gebruik is, is er vrijstelling voor EA;
• er minder dan 10 ha bouwland in gebruik is, is er vrijstelling voor de gewasdiversificatie;
• uw bedrijf biologisch is, is dit deel vrijgesteld.

Gewasdiversificatie:
• Vanaf 10 ha tot 30 ha bouwland, dienen er minimaal 2 gewassen geteeld te worden waarbij het grootste gewas maximaal 75% van de oppervlakte bouwland mag bedragen.
• Vanaf 30 ha bouwland dienen er minimaal 3 gewassen te worden geteeld, waarbij het grootste gewas maximaal 75% van het totaaloppervlak bouwland mag bedragen, en de 2 grootste gewassen maximaal 95%.

Ecologisch aandachtsgebied:
5% van de oppervlakte bouwland dient u in te richten met EA. Hiervoor zijn de volgende opties:
• Vanggewas na hoofdteelt of onderzaai (weegfactor oppervlakte 0,3). Vanggewas na mais op zand- en lössgronden telt niet mee en inzaaien tussen 15 juli en 15 oktober.
• Hoofdteelt met stikstofbindend gewas (weegfactor oppervlakte 1), bijvoorbeeld luzerne, rode klaver, lupinen
• Rand grenzend aan bouwland (weegfactor oppervlakte 1). Hierop mag geen landbouwactiviteit plaatsvinden.
• Landschapselementen (weegfactor oppervlakte 1,5-2), bijvoorbeeld houtwallen, heggen, bomenrijen.
• Duurzaamheidscertificaat, zoals het Akkerbouw- strokenpakket, pakket Veldleeuwerik of het Vezelhennep-pakket.

Wilt u meer weten over de vergroeningseisen of advies hoe u kunt voldoen aan de vergroening neem dan contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0475-494407

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Adviseur mestwetgeving Meer over Susan

Delen

Deel bericht