Wegen, bemonsteren en analyseren van mest verplicht?

De werkzaamheden op het land zijn weer in volle gang, daarbij hoort ook het uitrijden van mest. Voor het vervoeren van mest gelden verschillende regels, waarvan het verplicht wegen, bemonsteren en analyseren van mest er één van is. In sommige gevallen bent u vrijgesteld om mest verplicht te wegen, bemonsteren en analyseren. Let op, hiervoor  gelden wel een aantal voorwaarden.

Levering aan particulieren

Er geldt geen verplichting om te wegen, bemonsteren en analyseren, bij het leveren van dierlijke mest aan particulieren. Per jaar mag maximaal 250 kilo fosfaat in dierlijke mest afgevoerd worden naar particulieren. Daarnaast mag er per particulier maximaal 20 kilo fosfaat in dierlijk mest geleverd worden per jaar. Als u gebruik wilt maken van deze vrijstelling, vult u op het Vervoersbewijs dierlijke meststoffen (VDM) de opmerkingscode 31 in.

Boer-boer transport

Als u als afvoerend bedrijf tenminste 75% van de dierlijke mestproductie (kg fosfaat) kan plaatsen op u eigen landbouwgrond, dan mag maximaal 25% van de geproduceerde mest (kg fosfaat) afgevoerd worden naar een ander landbouwbedrijf  met deze vrijstelling. Belangrijk hierbij is wel dat de afstand tussen beide locaties niet meer dan 10 kilometer hemelsbreed is en dat de mest rechtstreeks, zonder tussenopslag, geleverd wordt. Op het VDM vult u de opmerkingscode 32 in als u gebruik wilt maken van deze vrijstellingsregeling.

Let op! Verwar dit niet met opmerkingscode 71, dit is een vrijstelling op de mestverwerkingsplicht. Hiervoor gelden andere voorwaarden.

Vogelaarvariant

Wanneer u grond tijdelijk uit gebruik heeft gegeven (voor een periode van maximaal een jaar) en dit staat vast in een schriftelijke overeenkomst, dan mag u gebruik maken van deze vrijstelling. Een voorwaarde voor deze vrijstelling is dat de afstand tussen uw bedrijf  en het betreffende perceel maximaal 10 kilometer hemelsbreed is. Ook dient het perceel de afgelopen 2 jaar in eigen gebruik te zijn geweest. Als u mest afvoert naar dit perceel, dan mag de hoeveelheid mest niet meer zijn dan de fosfaatgebruiksnorm van dit perceel. Bij gebruik van deze vrijstelling vult u op het VDM de opmerkingscode 33 in.

Natuurterrein en overige grond

Bij deze variant wordt mest afgevoerd naar grond op een natuurterrein of overige grond binnen een straal van 20 kilometer hemelsbreed. Dit is alleen toegestaan als u het gebruiksrecht heeft van de grond. Voor deze vrijstelling vult u de opmerkingscode 34 in op het VDM.

Klein bedrijf

De vrijstelling om verplicht te wegen, bemonsteren en analyseren geldt ook voor een klein bedrijf. Een klein bedrijf wil zeggen dat  in een jaar niet meer dan 3 hectare landbouwgrond in gebruik is en maximaal 350 kilo stikstof geproduceerd wordt. Ook hier geldt dat de maximale afstand tussen afnemer en leverancier niet groter is dan 10 kilometer hemelsbreed. Voor deze vrijstelling  vult u de opmerkingscode 35 in op het VDM.

Let op!!

Bij aan- of afvoer van gier en filtraat na mestscheiding (mestcode 11 en 41) moet de mest altijd gewogen, bemonsterd en geanalyseerd worden. Hetzelfde geldt ook voor koek na mestscheiding (mestcode 13 en 43) en mengsels van deze vier  mestcodes met andere mestsoorten.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Aniek Knoors Adviseur mestwetgeving Meer over Aniek

Delen

Deel bericht