Vacatures1

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 3’ gemeente Someren

Op dit moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied deelgebied 3 van de gemeente Someren ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten Asten in het oosten en Nederweert in het zuiden, de Zuid-Willemsvaart en de Boerenkamplaan in het westen en de kern Someren-Dorp in het noorden. Onze klanten gelegen in het betreffende deelgebied zijn inmiddels via mail ingelicht.

Agrarische ambities versus leefbaarheid

De gemeente Someren wil enerzijds de agrarische sector met al haar ambities blijven faciliteren. Hierbij krijgen ook stoppende agrarische bedrijven kansen, bijvoorbeeld door de bestemming te wijzigen naar wonen óf om een niet-agrarische functie op de locatie te realiseren. Belangrijk is dat bestaande én nieuwe functies niet gaan botsen. Het uitgangspunt is dat het buitengebied leefbaar blijft. Het resultaat is een actueel bestemmingsplan dat overeenkomt met de bestaande situatie en dat op bepaalde locaties ontwikkelingen mogelijk maakt.

Kan ik als agrariër nog wel uitbreiden? Mag ik een nevenfunctie bij mijn agrarisch bedrijf beginnen? Kunnen functies in mijn omgeving mijn bedrijf in de toekomst belemmeren? En als ik wil stoppen, waarvoor mag ik mijn leegstaande agrarische gebouwen dan gebruiken? Of moet ik dan alles slopen? Is het mogelijk een nieuwe woning te bouwen of een bedrijf te beginnen?

Zo maar wat vragen waar het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van Someren een antwoord op geeft. Het is belangrijk het goed te controleren, want het plan bepaalt de toekomstmogelijkheden op jouw locatie!

Voorontwerp inzien

Het voorontwerp kun je inzien op de website van de gemeente Someren. Tot en met 5 november ligt het nieuwe bestemmingsplan ter inzage. Tijdens deze periode krijg je de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud van dit plan. Dit kan schriftelijk bij het college van burgemeester en wethouders, Wilhelminaplein 1, 5711 EK Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven of nadere vragen hebben, kunnen binnen de termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888, om een afspraak te maken. In verband met het Coronavirus organiseert de gemeente geen algemene inloopmomenten in het kader van dit voorontwerpbestemmingsplan.

Heb je vragen of wil je graag jouw situatie door ons laten beoordelen? Neem dan contact op met Gerdine of Margritte.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Deel bericht