Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied 2021’ gemeente Reusel-De Mierden

Op dit moment ligt, tot en met 22 februari 2021, het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied 2021 van de gemeente Reusel-De Mierden ter inzage. Het voorontwerpplan ‘Buitengebied 2021’ heeft nog geen juridische status. De gemeente beschouwt het voorontwerpbestemmingsplan vooral als een praatstuk. Na de reactietermijn werkt de gemeente aan een ontwerpbestemmingsplan. Dat ontwerpbestemmingsplan heeft wél een juridische status. Voor verdere informatie, ook over het vervolg en de planning, is het een en ander terug te lezen in de nieuwsbrieven, gepubliceerd op de site van de gemeente Reusel – De Mierden.

Meer flexibiliteit

In het voorontwerpbestemmingsplan wordt zoveel mogelijk geanticipeerd op de Omgevingswet die ingevoerd wordt op 1 januari 2022. De gemeente gaat er van uit dat dit bestemmingsplan daardoor flexibeler wordt dan het huidige bestemmingsplan uit 2009: minder vaste regels en meer ruimte voor maatwerk.

Inventarisatie gemeente

De gemeente gaat zelf ook diverse mensen benaderen om het gesprek aan te gaan over hun specifieke situatie. Deze gesprekken gaan over de uitkomsten van de planologische inventarisatie en/of over de toewijzing van de agrarisch bouwblokken. Er zijn bij de planologische inventarisatie een aantal afwijkingen geconstateerd die de gemeente niet kan verklaren aan de hand van de bij hun aanwezige gegevens.

Gevolgen voor jouw bedrijf?

Een nieuw bestemmingsplan is bepalend voor de toekomstmogelijkheden. Het is daarom raadzaam om de voorgenomen wijzigingen (waaronder mogelijk ook wijzigingen in functie-aanduidingen en gebiedsaanduidingen) voor jouw situatie goed te bekijken en na te gaan of je nog (toekomst-) plannen of vragen hebt over het plan. Het indienen van een inspraakreactie is dan wellicht verstandig. Wij als Bergs Advies kunnen je daar bij helpen.

Inzien stukken en inspraakreactie

Je kunt de stukken fysiek (in het gemeentehuis) of digitaal (via de website www.ruimtelijkeplannen.nl) inzien tot en met maandag 22 februari 2021.  Indien je de stukken op het gemeentehuis wilt inzien, wordt (i.v.m. de corona-maatregelen) gevraagd om van te voren een afspraak te maken via het telefoonnummer 0497 – 650 650 of het e-mailadres buitengebied@reuseldemierden.nl. Het indienen van een inspraakreactie is mogelijk tot en met 22 februari 2021.

Hulp nodig?

Onze klanten, met een locatie gelegen in het buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden, zijn inmiddels via mail ingelicht. Wil je jouw situatie door ons laten beoordelen? Neem dan contact op met onze collega Marco via marco@bergsadvies.nl of telefonisch via 06 – 8238 8707.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Deel bericht