Voorkom boetes bij het kappen van bomen

Er staat een boom midden in uw mooi perceel. Of een boom staat net te dicht tegen uw bestaande bebouwing aan. Deze boom is zo gekapt toch? Geen probleem. De boom staat immers op uw eigen grond. Niets is minder waar. Let op bij het kappen van bomen. In sommige gevallen is hier een vergunning of melding voor nodig. Doet u dit niet dan kan dit mogelijk leiden tot relatief hoge boetes. Het kappen van bomen kan dan ook zorgen voor veel papierwerk, letterlijk. Maar wanneer is dan een vergunning of melding nodig? En waar moet ik dan op letten?

Gemeentelijk beleid

Als u een boom of bosje wilt kappen is het van belang om allereerst te kijken naar het gemeentelijk beleid. Voor het kappen van bomen kan het namelijk zo zijn dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding doen bij de gemeente. Wanneer een vergunning nodig is en welke voorschriften daarvoor gelden is per gemeente verschillend. Ook voor het snoeien van houtopstanden of het herplanten van bomen gelden per gemeente vaak verschillende regels.

Boomverordening

In veel gevallen is het beleid voor het kappen van bomen opgenomen in een boomverordening of groenkaart. In de boomverordening staat wanneer een omgevingsvergunning nodig is en onder welke voorwaarden zo’n vergunning wordt verleend. In een aanvullende bomenlijst of groenkaart zijn bestaande waardevolle bomen of landschapselementen opgenomen, die in veel gevallen niet mogen worden gekapt.

Bestemmingsplan

Naast beperkingen die de boomverordening biedt kan ook het bestemmingsplan verboden op het kappen van bomen opleggen. In het bestemmingsplan worden vaak regels opgenomen voor het kappen, rooien of vellen van bomen of ander groen. Als het kappen of aanplanten van bomen niet direct is toegestaan, kan het zijn dat u hiervoor eerst een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Wet natuurbescherming

Ook andere wetgeving, waaronder de Wet natuurbescherming, kan ervoor zorgen dat u niet zomer bomen kunt kappen. Sinds de invoering van deze wet in 2017 is de provincie verantwoordelijk voor het beschermen van alle bomen en groen die onder deze wet vallen.

Kapmelding

Om bomen of groen te kappen kan het zijn dat een kapmelding moet worden ingediend. In de Wet natuurbescherming wordt hiervoor het begrip ‘houtopstanden’ gebruikt. Maar welke bomen en welk groen vallen dan onder deze wet? Als u bomen of groen wilt kappen met een oppervlakte van meer dan 1.000 m2 of meer dan 20 bomen in één rij dan moet u een melding indienen. Deze melding moet 6 weken voor de kap worden ingediend. Voor de gekapte bomen geldt een herplantplicht. Dit houdt in dat dezelfde oppervlakte of hetzelfde aantal bomen één op één terug geplant moet worden.

Bescherming dieren en planten

Tot slot dient u bij het kappen van bomen rekening te houden met de bescherming van bijzondere diersoorten. Nestelen in de boom of het groen (waardevolle) vogels of andere dieren? Dan kan het zo zijn dat de boom niet, of pas na het broedseizoen, gekapt mag worden. Ook hiervoor kan mogelijk weer een vergunning noodzakelijk zijn.

Economisch voordeel

Hoewel het dus eenvoudig lijkt om de boom of het bosje te kappen kan het een hoop papierwerk opleveren. Denk vooraf dus goed na of het kappen van de bomen ook echt een economisch voordeel oplevert. Is dit niet het geval, dan is het misschien verstandig om de boom toch te laten staan.

Wilt u weten of voor het kappen van uw boom of bosje een vergunning of melding nodig is? Bergs Advies kan u hierbij helpen en dat samen met u uitzoeken. Eventueel kunnen we voor u de noodzakelijke omgevingsvergunning of melding verzorgen. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht