Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 4’ gemeente Someren

De gemeente Someren is bezig met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Vanwege de grootte van het gebied doet de gemeente dit in zes deelgebieden. De voorbereidingen voor herziening van deelgebied 4 zijn gestart. Dit gebied wordt begrensd door de A67 aan de zuidzijde en aan de oost-, noord- en westzijde door de gemeenten Asten, Helmond en Geldrop-Mierlo.

Brief gemeente

In december 2020 hebben de ondernemers/eigenaren/bewoners/gebruikers in deelgebied 4 een brief van de gemeente Someren ontvangen. In het eerste kwartaal van 2021 worden zij schriftelijk over hun situatie op de hoogte gesteld of wordt er een overleg met de gemeente ingepland.

Wat is een bestemmingsplan en wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Een bestemmingsplan legt de bestemming van een perceel vast en geeft aan waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden, maar ook wat er gebouwd mag worden. Het bestemmingsplan bepaalt de toekomstmogelijkheden. Een nieuw bestemmingsplan kan dus vragen oproepen zoals:

  • Kan ik als agrariër nog wel uitbreiden?
  • Mag ik een nevenfunctie bij mijn agrarisch bedrijf beginnen? Waar moet ik dan aan denken?
  • Kunnen functies in mijn omgeving mijn bedrijf in de toekomst belemmeren?
  • En als ik wil stoppen, waarvoor mag ik mijn leegstaande agrarische gebouwen dan gebruiken? Of moet ik dan alles slopen?
  • Is het mogelijk een nieuwe woning te bouwen of een bedrijf te beginnen?
  • Etc.

Hoe stelt de gemeente het nieuw te herzien bestemmingsplan op?

Om een goed plan op te kunnen stellen dat overeenkomt met de feitelijke situatie in het buitengebied, heeft de gemeente controlerapporten op laten stellen. Deze rapporten vormen een belangrijk hulpmiddel bij het opstellen van het bestemmingsplan en vastleggen van passende bestemmingen.

Agrarische ambities versus leefbaarheid

De gemeente Someren wil enerzijds de agrarische sector met al haar ambities blijven faciliteren. Anderzijds beseft de gemeente dat stoppende agrarische bedrijven kansen moeten krijgen. Is een wijziging naar een woonbestemming bijvoorbeeld mogelijk? Of kan een niet-agrarische functie op de locatie toegestaan worden? Belangrijk daarbij is dat bestaande en nieuwe functies niet met elkaar gaan botsen. En dat het buitengebied leefbaar en vitaal blijft. Het resultaat is een actueel bestemmingsplan dat overeenkomt met de bestaande situatie en dat op bepaalde locaties ontwikkelingen mogelijk maakt.

Hulp nodig?

Heb je vragen of wil je jouw situatie door ons laten beoordelen? Neem dan contact op met:

Gerdine gerdine@bergsadvies.nl, 06 – 1896 2801

Marco marco@bergsadvies.nl, 06 – 8238 8707

 

 

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Miriam Nijssen Adviseur ruimtelijke ontwikkeling Meer over Miriam

Delen

Deel bericht