Vergroening, waar moet ik aan voldoen?

Iedereen is weer volop bezig met het invullen van de Gecombineerde Opgave (GO). In de Gecombineerde Opgave wordt naast de uitbetaling van de  betalingsrechten ook de uitbetaling van de vergroening aangevraagd. Deze uitbetaling van de vergroening is een extra bedrag per hectare, die je als agrarisch ondernemer kunt ontvangen als je aan de vergroeningseisen voldoet. Deze vergroeningseisen bestaan uit een drietal maatregelen, namelijk het ecologische aandachtsgebied (EA), de gewasdiversificatie en het behoud van blijvend grasland.

Ecologisch aandachtsgebied (EA)

Wanneer een bedrijf meer dan 15 hectare bouwland in gebruik heeft, dan moet 5% van de oppervlakte bouwland gebruikt worden als EA. Het invullen van het EA kan op vele verschillende manieren. De meest voorkomende manier is door een optie te kiezen uit de Algemene lijst. Binnen deze Algemene lijst kan men kiezen uit het gebruik maken van een onbeheerde akkerrand, het telen van een stikstofbindend gewas, het zaaien van een vanggewas of het aanbrengen van een landschapselement.

De meeste bedrijven in Nederland vullen hun EA in door  het zaaien van een vanggewas. Dit vanggewas moet bestaan uit een mengsel van twee verschillende toegestane gewassen. Let op; het inzaaien van een vanggewas voor het EA is niet hetzelfde als het verplichte vanggewas achter mais op zandgrond! Het verplichte vanggewas achter mais op zandgrond staat los van de vergroening.

Gewasdiversificatie

Met gewasdiversificatie wil de EU bevorderen dat er meer verschillende gewassen geteeld worden. De mate waarin uw bedrijf gewasdiversificatie moet toepassen is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Afhankelijk van het aantal hectare bouwland dat uw bedrijf in gebruik heeft is het noodzakelijk om 1, 2 of 3 verschillende gewassen te telen.

Behoud blijvend grasland

De derde vergroeningseis is het behoud van blijvend grasland. Een perceel grasland wordt gezien als blijvend grasland als deze tenminste 5 jaar achtereenvolgend grasland is geweest. Als een perceel minder dan 5 jaar achtereenvolgend grasland is geweest dan wordt het perceel grasland gezien als tijdelijk grasland. Op nationaal niveau wordt bijgehouden hoe groot het totale areaal blijvend grasland is. Wanneer dit totale areaal blijvend grasland te veel daalt, dan kan de overheid actie ondernemen.

De overheid kan een omzetverbod of een herstelplicht invoeren. Dit is afhankelijk van de grootte van de daling in het totale areaal blijvend grasland. Een omzetverbod wil zeggen dat een perceel grasland niet gescheurd mag worden, mits er weer gras ingezaaid wordt. De herstelplicht wil zeggen dat een perceel weer teruggebracht moet worden naar grasland en dit ook moet blijven. Op dit ogenblik zijn deze herstelplicht en omzetverbod nog niet van kracht en mag blijvend grasland dus gewoon gescheurd worden.

Bij het invullen van de gecombineerde opgave moet u als agrarisch ondernemer goed nadenken over welke invulling van de vergroening het beste op uw bedrijf past. Heeft u hulp nodig bij het invullen van de Gecombineerde Opgave of heeft u vragen over de vergroening? Dan kunt u contact opnemen met Bergs Advies op telefoonnummer 0475-494407 of door een mail te sturen naar info@bergsadvies.nl

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Lian Hamans Adviseur mestwetgeving Meer over Lian

Delen

Deel bericht