Update stikstofplan

De media deelden afgelopen weken diverse berichten. In dit artikel halen wij de belangrijkste punten aan.

Stikstofplan krijgt steeds meer vorm

Om de stikstofproblematiek aan te pakken werkt het kabinet ondanks de coronacrisis verder aan het stikstofplan.
Na het wekelijkse overleg van afgelopen maandag is uitgelekt dat het kabinet in de komende tien jaar in totaal vijf miljard euro wil uittrekken voor de aanpak van het stikstofprobleem. Van die vijf miljard euro zouden drie miljard bestemd worden voor de natuur. En twee miljard voor onder andere het stimuleren van innovaties om uitstoot te verlagen en gerichte opkoop van bedrijven. Het gaat om bedrijven die een relatief hoge bijdrage leveren aan stikstofdepositie. De dierrechten van de bedrijven die aan deze regeling meedoen worden geschrapt.
De stikstofruimte van bedrijven die worden overgenomen door andere ondernemers of particulieren kan, min afroming van dertig procent ten behoeve van de natuur, worden ingezet via extern salderen.
Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor stimuleringspakketten. Deze pakketten zijn bedoeld voor bedrijven die innoveren en investeren in emissiearme technieken en voor extensieve bedrijven die de kringloopgedachte op bedrijfsniveau willen realiseren.
De insteek van het kabinet is dat alle partijen met een bijdrage aan de stikproblematiek mee gaan helpen aan de oplossing. Dat betekent dat er ook maatregelen worden getroffen voor industrie, verkeer, scheep- en luchtvaart.

Geen stikstofwinst door corona?

De afgelopen maanden is de wereld in de ban van de coronacrisis. Een positief effect van deze crisis is dat de stikstofconcentratie is gedaald.
Voor het inzetten van stikstofwinst als gevolg van de coronacrisis diende Forum voor Democratie een motie in. De Tweede Kamer heeft deze motie afgelopen woensdag met een grote meerderheid verworpen.
We hadden er natuurlijk wel op gehoopt. Maar er komt dus geen onderzoek naar een manier waarop de stikstofwinst als gevolg van de coronacrisis ingezet kan worden om de economie te herstellen en/of de woningbouw te versnellen.

Extern salderen voorlopig onmogelijk

Het landbouwministerie en de provincies hebben een overleg gevoerd over de voorbereiding van het stikstofplan van het kabinet. Na overleg is gebleken dat verhandelen van stikstofruimte (ook wel extern salderen genoemd) voorlopig onmogelijk blijft.
Om te voorkomen dat stikstofruimte uit de veehouderij ongecontroleerd weglekt dient er een goede borging te komen in het stikstofplan. Gevolg daarvan is dat het uitwerken van deze borging nog weken of maanden kan duren.

Conclusie

Het stikstofplan krijgt steeds meer vorm, maar er zijn ook nog een aantal horden te nemen. Wij blijven de voortgang van het stikstofplan op de voet volgen. Heeft u vragen, neemt u dan contact op met een van onze collega’s van bedrijfsontwikkeling.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Roel Cox Adviseur milieu Meer over Roel

Delen

Deel bericht