Tot en met 15 juni geen toekenning ontwikkelingsruimte Wet natuurbescherming

Voor een toename van stikstofdepositie waarvoor toekenning van ontwikkelingsruimte van een Natura2000-gebied benodigd is, worden momenteel geen ontwerpbesluiten of vvgb’s (verklaring van geen bedenkingen) meer afgegeven. Dat hebben de ministeries EZ, I&M, Defensie en provincies gezamenlijk besloten.
De reden is een komende actualisatie in het kader van het PAS. Hierbij wordt het rekeninstrument AERIUS aangepast. Na 15 juni a.s. zal verdere informatie volgen vanuit de overheid.

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Mocht u vragen hebben over wat dit betekent voor uw lopende procedure, neem dan contact met ons op via (0475) 494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht