Vacatures1

Tijdelijke veevoermaatregel voor de melkveehouderij

Van september tot en met december 2020 is er (onder voorbehoud) een tijdelijke veevoermaatregel voor de melkveehouderij.

De hoeveelheid ruw eiwit ingekocht diervoer mag niet hoger zijn dan de voor uw bedrijf geldende bovengrens. Sterker nog: “vanaf 1 september mogen dan op enig moment geen diervoeders, die onder de regeling vallen (krachtvoer, losse grondstoffen of mengsels), op het bedrijf aanwezig zijn met een hoger ruw-eiwit-gehalte dan de norm” (bron: Component-Agro).

Wel mag er krachtvoer of een mengsel geleverd worden met daarin grondstoffen met een hoger ruw-eiwit-gehalte. Het gemiddeld ruw-eiwit-gehalte in het aangevoerde product dat onder de regeling valt, mag niet hoger zijn dan de bedrijfsspecifieke bovengrens.
Deze bovengrens is afhankelijk van de productie per hectare grond en de grondsoort op uw bedrijf. Voor sommige soorten diervoer is er geen bovengrens.

Diverse mengvoerleveranciers hebben ons gevraagd deze bovengrens voor bedrijven te bepalen, zodat zij met dat advies een richtlijn hebben. Voor adviseurs van mengvoerleveranciers ligt er een uitdaging om op uw bedrijf een toepasbare en werkbare voerstrategie uiteen te zetten om te komen tot een goed rantsoen voor uw dieren. Er is immers een verschil mogelijk bij inzet van krachtvoer t.o.v. overige voedermiddelen in de rantsoensamenstelling voor gewenst rantsoen, optimaal rantsoen en bij het werken met een bedrijfsspecifieke bovengrens voor ruw eiwit in krachtvoeders.

De specifieke bovengrens voor uw bedrijf dient u zelf te bepalen. Basis voor deze berekening is het rantsoen van de jaren 2018 en 2019. Wij kunnen met ons rekenprogramma die bovengrens voor u vaststellen.

Wilt u, wanneer die tijdelijke maatregel over 6 weken toch doorgaat, weten waar u aan toe bent, neem dan contact met ons op. Reageren kan via mail naar info@bergsadvies.nl.
Telefonisch kan natuurlijk ook op nummer 0475 – 49 44 07.

Vraag naar Henk Wolters, Bram Quist, Tiny Manders, Lian Hamans of Bart Nijskens.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Bram Quist Bedrijfsadviseur Meer over Bram

Delen

Deel bericht