Vacatures1

Tijdelijk geen PAS meldingen en geen toekenning ontwikkelingsruimte

Termijn verlengd tot 1 september 2017

Eind mei hebben we laten weten dat de ministeries EZ, I&M, Defensie en provincies hadden besloten dat er in ieder geval tot en met 15 juni geen ontwikkelingsruimte meer toegekend werd. We hebben beloofd u op de hoogte te houden van het verdere verloop. Inmiddels is bekend gemaakt dat er met ingang van 21 juni tot 1 september geen meldingen in het kader van de Wet natuurbescherming gedaan kunnen worden en bij vergunningsplichtige bedrijven voorlopig geen ontwikkelingsruimte toegekend wordt. Dit heeft te maken met een actualisatie van het PAS.

Voor nieuwe of lopende aanvragen waarbij ontwikkelingsruimte nodig is, geldt dus dat pas vanaf 1 september besluitvorming plaatsvindt. In Limburg kunnen meldingen wel ingediend worden maar deze worden op volgorde opgepakt vanaf 1 september.

Het gewijzigde programma wordt per 14 juli ter inzage gelegd, het is dan mogelijk om zienswijzen in te dienen. Tot nader bericht. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via (0475) 494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht