Vacatures1

The day after… Hoe nu verder?

De krantenkoppen liegen er niet om. “Meer vee houden wordt moeilijker”, “Vergunningen voor uitbreiding boerenbedrijven op losse schroeven” en “EU-hof schiet voorwaarden PAS af”. Zomaar een greep uit de krantenkoppen van de afgelopen twee dagen. Het doek voor het PAS lijkt hiermee te vallen. Maar wat betekent dit voor de praktijk?

Hoe nu verder? Dat is de vraag die vandaag veel wordt gesteld op de dag na de uitspraak van het Hof van Justitie. Dat de juridische houdbaarheid van de PAS op losse schroeven staat is voor iedereen wel duidelijk. Wat betekent dit voor de bedrijfsontwikkeling en vergunningverlening?

Hoe moet het nu verder met:

  • lopende aanvragen waarbij beroep is gedaan op ontwikkelingsruimte uit de PAS?
  • aanvragen naar aanleiding van handhaving?
  • ontwerpbesluiten en nog niet onherroepelijke definitieve besluiten?
  • onverwachte rekenresultaten met een toename in depositie bij een afname van emissie: worden deze resultaten meegenomen in een nieuwe modelleringsmethodiek?
  • een aanvraag omgevingsvergunning waarbij een vvgb voor de Wet natuurbescherming van de provincie is vereist?

Dit zijn vragen die mij en mijn collega’s bezig houden. Een pasklaar antwoord hebben wij ook niet. Voor ons is duidelijk geworden dat plannen met een grote toename in ammoniakemissie waarschijnlijk de eindstreep niet gaan halen. Er wordt gezocht naar alternatieve oplossingen.

De PAS partners (ministeries van LNV en I&W, de 12 provincies) bestuderen het arrest en de consequenties ervan. Vergunningverlening onder het PAS is tot nader order stilgelegd. Van onherroepelijke besluiten lijkt in beginsel het recht vast te staan. Verder is er op dit moment veel onduidelijkheid. Het is wachten op een conclusie over de juridische houdbaarheid van het PAS. De verwachting is dat de Raad van State in het voorjaar een definitieve uitspraak doet.

Gezien alle ontwikkelingen in wet- en regelgeving die ons te wachten staan moet de sector verder, en de sector wil verder! We volgen de ontwikkelingen bij de provincies in het kader van vergunningverlening op de voet. Met duidelijkheid over de vergunningverlening kan de sector weer verder met ontwikkelen!

Lees meer over de achtergrond van het PAS bij het Europese Hof van Justitie.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht