Vacatures1

Spuien over spuiwater, wat zijn de regels?

Veel veehouders hebben een luchtwasser op hun stal. Het gebruikte spuiwater is een afvalstof en kan onder bepaalde voorwaarden als meststof worden gebruikt.
Wij krijgen vaak vragen hoe hier juist mee omgegaan kan worden en wat wel mag en wat niet.

De afvoer en het gebruik van het spuiwater dient per bedrijf volledig verantwoord te worden. Spuiwater van een chemische, biologische of combi-luchtwasser mag als meststof verhandeld en gebruikt worden. Het mag echter nooit gemengd worden met dierlijke mest of in de mestkelder worden geloosd.

Spuiwater valt onder de overige (anorganische) meststoffen. Dat wil zeggen dat voor spuiwater de regels gelden als voor kunstmest. Het mag uitgereden worden tussen 1 februari en 15 september (en in enkele uitzonderingsgevallen buiten deze periode).
Zowel de fosfaat als de stikstof telt voor 100% mee in de gebruiksnorm.

Bij het vervoer van spuiwater naar derden dient het vervoer vergezeld te gaan van een CMR (vrachtbrief). Ook dient de samenstelling van het spuiwater bekend te zijn, o.a. de gehalten fosfaat en stikstof. Echter hoeft niet elke vracht bemonsterd te worden.
Conform milieuvergunning bent u verplicht een registratie bij te houden van uw luchtwasser, met o.a. de hoeveelheid verbruikt spuiwater.

Mocht u nog vragen hebben, of wilt u meer details weten inzake de regelgeving rondom spuiwater kunt u contact opnemen met ons team bedrijfsmanagement op telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Adviseur mestwetgeving Meer over Susan

Delen

Deel bericht