Schorsing Natuurvergunningen, hoe zit dat?

Vorige week heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State twee Wet natuurbeschermingsvergunningen, waarbij het PAS (Programma Aanpak Stikstof) is toegepast en ‘ontwikkelingsruimte’ is toebedeeld, geschorst.

Wat ging eraan vooraf?

Natuurorganisaties hebben een schoringsverzoek gevraagd voor vijf Wet natuurbeschermingsvergunningen (Wnb-vergunningen). Met toepassing van de PAS kan voor bepaalde ontwikkelingen ‘ontwikkelingsruimte’ worden toebedeeld. Deze ontwikkelingsruimte maakt een beperkte stijging van de ammoniakdepositie op Natura2000-gebieden mogelijk. In de PAS is deze beschikbare ruimte verdeeld in twee periodes van drie jaar. Voor de eerste drie jaar is 60% van de totale ruimte beschikbaar, voor de tweede helft 40% van de totale ruimte. De beschikbare ontwikkelingsruimte is hierbij per Natura2000-gebied bepaald.

Vorig jaar heeft de Raad van State geoordeeld dat het PAS verbeterd/aangevuld moet worden. Daarnaast zijn vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Met andere woorden, het PAS en het systeem van het PAS worden beoordeeld en getoetst aan de Europese regels door het Europese Hof. De Raad van State besloot toen om, in afwachting van de antwoorden van het Europese Hof, niet tot schorsing over te gaan.

Uitspraak schorsing

Waarom dan nu toch schorsing van twee natuurvergunningen? De voorlopige voorziening van de natuurorganisaties heeft aanleiding gegeven om de zaken opnieuw te bekijken. Hieruit heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat niet kan worden uitgesloten dat een toename van stikstofdepositie nadelige of onomkeerbare gevolgen kan hebben voor bepaalde Natura2000-gebieden. Op sommige hexagonen (hectare stikstofgevoelig habitat of leefgebied) is namelijk al meer dan 60% stikstofruimte uitgegeven, waardoor de buffer van 40% niet meer geheel aanwezig is op die plaatsen.

Wat betekent dit?

Voor de betrokken ondernemers betekent dit dat de gewenste plannen waarvoor de ontwikkelingsruimte is aangevraagd voorlopig niet door kunnen gaan.

Uit de uitspraak blijkt dat er geen aanleiding om te schorsen is als;

  1. de activiteit waarvoor ontwikkelingsruimte toegedeeld is op een hexagoon waarbij meer dan 60% van de beschikbare ontwikkelingsruimte is uitgegeven, reeds gerealiseerd is.
  2. de activiteit uitsluitend een toename van depositie veroorzaakt op hexagonen waarvoor niet meer dan 60% van de ontwikkelingsruimte is uitgegeven.
  3. er voor de vergunde activiteiten geen ontwikkelingsruimte noodzakelijk is.

En nu?

De uitspraak kan tot gevolg hebben dat natuurorganisaties overwegen om ook in andere lopende Wnb-procedures een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen. Daarnaast kan de uitspraak gevolgen hebben voor toekomstige vergunningen. Na 1 juli 2018 (tweede termijn) wordt de buffer van 40% aangesproken voor vergunningen waarvoor ontwikkelingsruimte benodigd is. Zolang de verantwoordelijk ministers het PAS niet verbeteren en aanvullen, worden naar verwachting de toekomstige schorsingsverzoeken volgens bovenstaande voorwaarden beoordeeld.

Heeft u plannen waarbij u ontwikkelingsruimte in het kader van de PAS nodig heeft? Dan is het goed om dit te overleggen met uw adviseur. Deze uitspraak kan namelijk ook gevolgen hebben voor uw plannen en mogelijk toebedeelde ontwikkelingsruimte. Wederom zijn veel ontwikkelingen in de agrarische sector afhankelijk van de politiek. Wanneer het Hof van Justitie in Luxemburg een uitspraak doet en wat deze uitspraak gaat zijn is niet bekend. Heeft u vragen over de gevolgen van deze uitspraak voor uw plannen of heeft u vragen over een ingediende Wet natuurbeschermingsvergunning aanvraag? Neem dan contact op met een van onze medewerkers via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht