PS Noord-Brabant heeft besloten. Hoe nu verder?

Welke vragen roept het nieuwe beleid bij u op? Over welke aspecten maakt u zich zorgen? Wij willen samen op zoek gaan naar het antwoord op deze vragen.

Het zijn bewogen weken in Noord-Brabant. Nadat GS half juni haar plannen voor de veehouderij bekend maakte volgde grote onzekerheid. In de nacht van 7 en 8 juli heeft Provinciale Staten van Brabant ingestemd met het maatregelenpakket voor de versnelde transitie van de veehouderijsector Brabant. Deze maatregelen hebben grote gevolgen voor de Brabantse veehouderij, waarin wij u graag ondersteunen.

Maatregelenpakket

Voor een overzicht van de maatregelen verwijzen wij u naar ons artikel #Boeren horen bij Brabant, waarin wij het voorgenomen maatregelenpakket van Brabant eerder voor u op een rij hebben gezet. Het pakket aan maatregelen werd vorige week aangevuld met een tijdelijke stopzetting voor de ontwikkeling en uitbreiding van geitenhouderijen.

Gevolgen

De voorgenomen maatregelen worden nu vastgelegd in de Verordening Ruimte en Verordening natuurbescherming. Welke gevolgen heeft dit voor de praktijk? Met het ‘stroomschema aanpassing stalsystemen’ kunt u bekijken welke gevolgen de Versnelling Transitie Veehouderij voor “verouderde” stalsystemen op uw bedrijf heeft. Het stroomschema vindt u terug op onze website bij het artikel #Boeren horen bij Brabant.

Reageren?

Wij willen u uitnodigen om uw vraag, zorgen of reactie te mailen naar info@bergsadvies.nl.

Later deze week zullen we in een artikel de binnengekomen vragen en onduidelijkheden bespreken en verduidelijken. Zo kunnen we samen ondanks deze complexe regels een weg vinden voor de toekomst van uw bedrijf!

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Nieneke Cuijpers Adviseur milieu Meer over Nieneke

Delen

Deel bericht