Provincie Noord-Brabant grijpt opnieuw onverwacht in op ammoniak

Gedeputeerde Staten heeft gisteren een eerste wijzigingsverordening op de Verordening Natuurbescherming doorgevoerd. Hierin is een aanscherping van ammoniakemissie opgenomen. Daarbij is ook een ‘staffeling’ aangebracht. Waar eerst gesproken werd over een aanscherping per 2028, is de eerste aanscherping voor bepaalde diercategorieën al per direct van toepassing, vervolgens moeten bepaalde reducties gehaald worden in de periode van 2020 t/m 2023, een nog scherpere reductie in de periode 2024 t/m 2027 en vanaf 2028 is de meest strenge reductie-eis van toepassing.

Opvallend zijn ook de strengere eisen aan bedrijven met diercategorieën die voorheen nog langere tijd traditionele stalsystemen konden toepassen. Zoals bijvoorbeeld de aangepaste eisen voor jongvee (in ligboxen), de grotere vleeskalver- en vleesstierenbedrijven (> 500 kg NH3/jaar) geitenhouderijen en konijnenhouderijen. Klik hier voor de publicatie, daarin is een tabel opgenomen met de te behalen reducties per diercategorie en per periode.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact met ons op, dan bekijken we samen wat dit voor uw bedrijfsvoering betekent.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht