Vacatures1

Productierechten in de belangstelling

Binnen de agrarische sector wordt met veel belangstelling gekeken naar varkensrechten, betalingsrechten, fosfaatrechten én pluimveerechten. Dagelijks komen er vragen bij ons binnen over deze onderwerpen. De agrarische ondernemer denkt na welke positie hij inneemt als het gaat om zijn productierechten. Dit betekent niet dat er direct al veel handel plaatsvindt. Er is met name sprake van oriëntatie. In dit stuk neem ik graag even de actualiteiten met je door.

Betalingsrechten
Hoewel later dan in eerste instantie aangekondigd, komt er in 2023 een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De afgelopen jaren is het GLB omgevormd van een per sector gespecificeerde, directe inkomenssteun naar gelijke betalingsrechten, waarbij iedere landbouwer recht heeft op dezelfde vaste vergoeding per hectare die hij in gebruik heeft. In 2020 was een betalingsrecht € 259,73 waard; € 3,18 lager dan in 2019. Naar verwachting valt de waarde in 2021 ook weer lager uit. Toch is het verstandig om eens na te denken over welke positie je in kunt nemen richting 2023 als het gaat om de hoeveelheid betalingsrechten die je dan in eigendom wil hebben.

Voorkom dat betalingsrechten vervallen. Probeer deze altijd te benutten. Dit kan ook door overtallige betalingsrechten te verhuren. Huur/verhuur of koop/verkoop van betalingsrechten moet uiterlijk 15 mei geregeld zijn. Zowel bij het correct invullen van de Gecombineerde Opgave als ook het bemiddelen in betalingsrechten is Bergs Advies je graag van dienst.

Fosfaatrechten
Er bestaat een vrijwel continue vraag en aanbod vanuit kopers en verkopers. Daadwerkelijke handel is nog zeer bescheiden. Enerzijds omdat aanbieder tegenhoudend zijn en ook niet altijd inzichtelijk hebben wat voor hen verstandig is om van de hand te doen. Anderzijds omdat kopers terughoudend zijn vanwege de forse investeringen die ermee gepaard gaan. Bergs Advies heeft inzicht in zowel concreet aanbod als ook de vraag ernaar. Heb je behoefte aan inzicht? Neem dan gerust contact met ons op voor een eerlijk advies en/of bemiddeling.

Pluimveerechten
De markt van pluimveerechten is momenteel rustig, waarbij ook nog altijd sprake lijkt te zijn van veel aanbod. Potentiële kopers wachten vooralsnog af en hebben de leaserechten nog altijd achter de hand, mochten ze besluiten niks bij te kopen. Deze zijn vlot beschikbaar, zowel binnen de concentratiegebieden als ook daarbuiten.

Varkensrechten
In het kader van de Saneringsregeling Varkenshouderij is er nu al sprake van redelijk wat koop en verkoop van varkensrechten. Dit houdt aan tot zeker de eerste helft van dit jaar. Aanbod is er wel, maar een recht van een stoppende varkenshouder kan maar één keer verkocht worden. Vandaar dat zij zich zeker willen stellend at ze het beste moment uitkiezen. Wil je advies over de ontwikkelingen in de markt en/of begeleiding bij de aan- of verkoop? Ons team staat graag voor je klaar.

Om welke productierechten het ook gaat, het is altijd de moeite waard om je opties te bekijken om uiteindelijk, op welke moment dan ook, de juiste beslissing te kunnen nemen.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Rob van Helmond Bedrijfsadviseur / Adviseur productierechten Meer over Rob

Delen

Deel bericht