Bij de planvorming al rekening houden met ventilatie van de stal?

Moeten we bij de planvorming al weten waar de ventilatoren geplaatst worden? Weten welke diameter ze hebben en wat de capaciteit is? Jazeker!

Input voor berekeningen

Bij het opstellen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moeten de emissies van geur, fijn stof en ammoniak en de belasting op gevoelige objecten inzichtelijk worden gemaakt. Dit doen we door middel van zogenaamde verspreidingsberekeningen.
De input voor deze berekeningen zijn bijvoorbeeld; de hoogte van het emissiepunt, de uittreesnelheid en diameter. Het is daarom belangrijk om al bij de planvorming te weten hoe de uiteindelijke situatie eruit komt te zien. De berekeningen worden er immers op gebaseerd. De resultaten van de berekeningen geven aan of voldaan kan worden aan de gestelde normen. Als uit de berekening blijkt dat voldaan kan worden aan de norm is het dus belangrijk dat de emissiepunten conform input van de berekening gerealiseerd worden.

Handhaving

Bij controles worden o.a. de stalsystemen en ventilatiesystemen nagelopen. Dit moet kloppen met de plattegrondtekening die onderdeel uitmaakt van de vergunning. De input van de emissieberekeningen komt overeen met de gegevens op de plattegrondtekening. Indien er wijzigingen zijn in de feitelijke situatie, kan dit dus invloed hebben op de uitkomst van de berekeningen. We proberen daarom zo goed mogelijk samen met u tot een gewenste planvorming te komen. Het zou zonde zijn als een wijziging van een emissiepunt leidt tot een nieuwe aanvraag.

Kortom, bij planvorming moeten dit soort zaken dus al op detailniveau bekeken worden. We denken daarover graag met u mee!

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht