Plan, Procedure, Paardenhouderij

Bestemmingsplan en omgevingsvergunningen bij paardenhouderijen

Met het in gebruik nemen van de nieuwe rijhal is het project van de stal ‘Ecurie da Costa’ in het Noord-Limburgse Ysselsteyn na een periode van 1,5 jaar gereed gekomen. Hoewel nog enkele faciliteiten als een stapmolen en enkele weides moeten worden aangelegd zijn de eigenaren (Thiago Ribas da Costa en Loes Sevens) tevreden met hun paardenhouderij. In 2015 heeft na een inventarisatie van de mogelijkheden van verschillende locaties de aankoop van hun huidige bedrijf plaatsgevonden. Ruim 2 jaar later is hun plaatje, voor nu, compleet. In die twee jaar zijn een aantal verschillende procedures doorlopen om dit bedrijf te kunnen realiseren. In dit tweeluik, waarvan dit artikel het eerste deel is, een toelichting welke procedures zijn gevolgd om de paardenhouderij mogelijk te kunnen maken.

Agrarisch bedrijf  

Agrarische bedrijven in Noord-Limburg en Zuidoost-Brabant zijn op dit moment erg aantrekkelijk voor (internationale) paardenhouderijen om zich te vestigen. De goede verbinding met andere Europese landen de ligging in (West) Europa en de aanwezigheid van een groot aantal bestaande paardenhouderijen maken de regio aantrekkelijk voor paard en ruiter. De bouw van een nieuwe hippische zone “Grandorse” in het Noord-Limburgse Kronenberg voegt daar nog internationale evenementen en goede faciliteiten aan toe. Een ontwikkeling die mogeliijkheden biedt  voor de leegstand en stoppende agrarische bedrijven in het buitengebied. Juist deze agrarische bedrijven bieden voor paardenhouderijen namelijk een uitstekende basis om een nieuw bedrijf te vestigen. Een paardenhouderij is in de basis immers ook een agrarisch bedrijf toch?

Paardenhouderij en procedure

Ja, paardenhouderijen zijn in de basis ook agrarische bedrijven. Op de bedrijven worden net als bij een melkveebedrijf dieren gehouden. Toch zijn er enkele verschillen te noemen die er in veel gemeenten toe hebben geleid dat in het bestemmingsplan aparte regelingen zijn opgenomen. Niet overal is zomaar een paardenhouderij toegestaan. Buitenrijbakken moeten in veel gevallen binnen het bouwvlak liggen. Hetzelfde geldt voor longeercirkels en stapmolens. En voor de huisvesting van grooms is vaak een omgevingsvergunning nodig. Daarnaast is het maar de vraag of het bestaande bouwvlak voor een paardenhouderij groot genoeg is of de juiste vorm heeft. Naast het bestemmingsplan moet er ook gedacht worden aan een noodzakelijke omgevingsvergunning voor bouwen, een melding Activiteitenbesluit, een melding of vergunning voor de Wet Natuurbescherming en bijvoorbeeld een sloopmelding. Al met al een waslijst aan vergunningen en procedures die bij een nieuwe ontwikkeling kunnen komen kijken.

Terug naar Thiago en Loes die, zoals hierboven al beschreven, in 2015 een locatie in Ysselsteyn hebben gekocht. Op de locatie lag een basis. Een bouwvlak, een bedrijfswoning en enkele oude bedrijfsgebouwen. Het bouwvlak was qua oppervlakte groot genoeg, alleen de vorm was niet praktisch waardoor onder andere de stapmolen en de longeercirkel niet op de gewenste locatie zouden kunnen worden gebouwd.

Omgevingsvergunning

Omdat de nieuw te bouwen rijhal, parkeerplaatsen en de mestvaalt wel binnen het bouwvlak konden worden gebouwd is direct na aankoop het bedrijf dan ook gestart met het indienen van de omgevingsvergunningaanvraag voor de bouw van de stal en een melding Activiteitenbesluit in het kader van de milieuwetgeving. Bouw- en milieutekeningen, een bodemonderzoek, constructieberekeningen en een asbestinvenatarisatierapport waren allemaal wezenlijke onderdelen in dit proces. Om het archeologisch onderzoek, een landschappelijk inpassingsplan en een waterplan niet te vergeten. Gelukkig zijn al deze onderzoeken en procedures niet voor niets geweest en is eind 2015 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van de nieuwe rijhal.

Bestemmingsplan

De stapmolen en de longeercirkel konden echter niet binnen het bestaande bouwvlak worden gebouwd. De beschikbare ruimte binnen dit bouwvlak lag voor ondernemers op de verkeerde locatie. Parallel aan de omgevingsvergunning voor de bouw van de rijhal is dan ook gestart met een wijzigingsprocedure waarvan de gemeente Venray al in een eerder stadium had aangegeven medewerking te willen verlenen. De voor de omgevingsvergunning uitgevoerde onderzoeken konden daarbij gebruikt worden in de wijzigingsprocedure.

Door een goede doorkijk te maken naar de gewenste toekomstige situatie kunnen onderzoeken voor meerdere procedures worden gebruikt. Belangrijk dus om vooraf een inschatting te maken van de procedures. Ook de doorlooptijd is een belangrijk aspect in dit verhaal. De omgevingsvergunning heeft een proceduretermijn van 8 weken. Bij een wijzigingsplan is dit anders. Hiervoor is in de wetgeving namelijk geen termijn opgenomen. In de praktijk duurt een wijzigingsprocedure al gauw een jaar. Zo was ook hier het geval. Het opstellen van een toelichting waarin wordt beschreven op welke wijze het plan voldoet aan relevante wetgeving, het uitvoeren van de verschillende onderzoeken en het maken van de verbeelding duurt al snel een paar maanden. Als het plan door de gemeente akkoord wordt bevonden wordt het voor 6 weken in ontwerp ter inzage gelegd. Wordt hier geen bezwaar op gemaakt dan wordt het plan nog éénmalig 6 weken vastgesteld ter inzage gelegd. Eind 2016 is ook de ‘vormverandering’ voor Ecurie da Costa vastgesteld en waren alle noodzakelijke procedures na anderhalf jaar volledig doorlopen.

Plaatje compleet

Nu, in juli 2017 is de nieuwe rijhal met boxen, wasplaatsen en een solarium gereed. Ook de mestvaalt en de buitenrijbak zijn in gebruik genomen. De stapmolen wordt ook dit jaar nog gerealiseerd. Alle procedures hebben een prachtig plaatje en visitekaartje voor het bedrijf opgeleverd zoals onderstaande afbeeldingen laten zien. In het tweede deel van dit tweeluik wordt verder ingegaan op de milieuaspecten, de Wet Natuurbescherming (en PAS) bij paardenhouderijen. Heeft u ook hulp nodig bij de ontwikkeling van uw paardenhouderij? Of wilt u voor aankoop een goede inschatting kunnen maken van de mogelijkheden van een locatie? Neem dan contact op met Niels Maes via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht