Vacatures1

Paard & Milieu

De verhouding tussen veehouderijen en milieu is een hot item. Hoe zit het eigenlijk met paardenhouderijen en milieu? In ons vorige artikel hebben we u laten zien welke (ruimtelijke) procedures noodzakelijk kunnen zijn om een paardenhouderij te starten of uit te breiden. Wat moet er op het gebied van milieu geregeld worden voor een paardenhouderij?

Melding Activiteitenbesluit of Omgevingsvergunning

Doorgaans is het voldoende om de bedrijfsmatige activiteit met paarden te melden bij de gemeente. Via een internet module kan een meldingsformulier Activiteitenbesluit ingevuld worden. Een melding moet uiterlijk 4 weken voor de oprichting of uitbreiding van het bedrijf gedaan worden. De gemeente kan in de tussentijd nog verzoeken om aanvullende gegevens. Meestal laat de gemeente per brief weten of ingestemd kan worden met de melding. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk. De voorschriften uit het Activiteitenbesluit zijn direct van toepassing op het bedrijf. Hier moet de drijver van de inrichting rekening mee houden. Bij een controle zal op de voorschriften gecontroleerd worden. Ook wordt gekeken of de plattegrondtekening, behorend bij het meldingsformulier, overeenkomt met de huidige situatie. Op de plattegrondtekening moeten in ieder geval de inrichtingsgrens, gebouwen en de functie daarvan, werktuigen, eventuele dieseltank, mestopslag, voeropslag, dieraantallen, huisvestingssystemen en ventilatie zichtbaar zijn.

Iets veranderen? Meer paarden? Gebouwen anders in gebruik nemen? Hiervoor moet een nieuwe melding Activiteitenbesluit met aangepaste plattegrondtekening ingediend worden.
Bij het houden van meer dan 50 paarden moet naast het indienen van een melding Activiteitenbesluit ook een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) aangevraagd worden. Boven de 100 paarden moet een omgevingsvergunning aangevraagd worden.

Wet natuurbescherming

Net als bij rundvee, varkens en pluimvee is ook voor paarden een emissiefactor voor ammoniak vastgesteld. Bij het houden van paarden moet dus ook rekening gehouden worden met de Wet natuurbescherming! Bij kleine aantallen zal er geen of beperkt sprake zijn van effecten op beschermde natuurgebieden en hoeft geen actie ondernomen te worden. In sommige gevallen is een melding in het kader van de Wet natuurbescherming voldoende. Dit is onder andere afhankelijk van de afstand tot een Natura2000-gebied. In andere gevallen moet een vergunning voor de Wet natuurbescherming aangevraagd worden. Bij deze vergunningaanvraag gaan leges gepaard. De leges zijn door de provincies bepaald in de legesverordening. Denk hierbij aan bedragen van +/- € 2.400,- in Limburg en +/- € 3.000,- in Noord-Brabant.

Heeft u de milieuzaken voor uw paardenhouderij op orde? Twijfelt u daarover of heeft u uitbreidingsplannen? Neem contact op met Angela Venneker via (0475) 494407.

Binnenkort maken we ook een artikel over de regelgeving rondom mestafvoer bij paardenhouderijen. Houd onze pagina in de gaten of meld u aan voor de kennisbrief via onze website.

Hieronder foto’s van paardenbedrijf Ecurie da Costa, waarvoor Bergs Advies naast de ruimtelijke procedure tevens de milieuzaken geregeld heeft.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht

Mathijs stelt zich voor