Vacatures1

Ontwerpbestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” ter inzage

Vanaf 13 november ligt het ontwerp bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” voor 6 weken ter inzage. In het ontwerpbestemmingsplan zijn de laatste regels van de Verordening Ruimte, individuele procedures en bijvoorbeeld de plattelandswoning verwerkt. Ligt uw bedrijf in het buitengebied van de gemeente Gemert-Bakel? Dan is het verstandig om te bekijken of uw belangen goed in het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt.

Ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan heeft toch in 2016 al ter inzage gelegen? Waarom ligt er nu weer een ontwerpbestemmingsplan dan? Dat klopt. In 2016 heeft het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2016” ter inzage gelegen waar u misschien op gereageerd heeft. Op 15 november 2016 is door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen over geitenhouderijen. Binnen een jaar zou de gemeente nieuw beleid met betrekking tot geitenhouderijen moeten opstellen. Dit nieuwe beleid is verwerkt in dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan. Dit nieuwe ontwerpbestemmingsplan ligt van 13 november tot en met 27 december ter inzage.

Verordening Ruimte, VAB-beleid en plattelandswoning

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de laatste regels van de Verordening Ruimte verwerkt. Veel van deze regels zoals cumulatieve geurhinder, jaargemiddelde fijnstofconcentratie en de dialoog waren al verplicht op basis van de Verordening Ruimte. Daarnaast is het VAB(Vrijkomende Agrarische Bebouwing)-beleid en een regeling met betrekking tot plattelandswoningen opgenomen. Heeft u zelf plannen om uit te breiden of te stoppen met het agrarische bedrijf dan kunnen deze regeling impact hebben op uw plannen.

Stop op geiten

In het bestemmingsplan is daarnaast een stop op de verdere ontwikkeling van geitenhouderijen opgenomen. Uitbreiding van geitenhouderijen was al niet meer mogelijk op basis van de Verordening Ruimte. Deze stop is nu ook opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.

Bestemmingsplan bekijken

Omdat in het bestemmingsplan veel nieuwe beleid verwerkt is is het voor u dan ook belangrijk om te bekijken of uw belangen goed verwerkt zijn. Heeft u hier hulp nodig of heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan? Neem dan contact op met Niels Maes via telefoonnummer 0475-494407.

« Terug naar het overzicht

Delen

Deel bericht