Nieuwsoverzicht

Controleer de ‘Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021’

De eerste bedrijven hebben reeds van RVO de brief Beslissing uitbetaling Basisbetalingsregeling 2021 ontvangen. In deze brief staat de definitieve uitbetaling van de aangevraagde betalingsrechten, ver...

Lees verder »

Aanvraag ‘tegemoetkoming kosten PAS-melders’

Vanaf 15 november van dit jaar is het mogelijk om een tegemoetkoming kosten aan te vragen voor PAS-melders. Deze tegemoetkoming is bedoeld voor PAS-melders die gegevens hebben verstrekt aan de Ministe...

Lees verder »

Ontwerp bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ Horst aan de Maas – ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Veegplan 2021’ ter inzage liggen. Met het ‘Veegplan 2021’ wordt het be...

Lees verder »

Ontwerp Omgevingsvisie Horst aan de Maas – Ter inzage

De gemeente Horst aan de Maas heeft vanaf 29 oktober tot en met 10 december 2021 het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie (opvolger van de structuurvisie) voor de gemeente ter inzage liggen. Deze omge...

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan – Buitengebied Someren gepubliceerd

In januari lieten we middels een artikel al weten dat de gemeente Someren bezig is met een grote herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Met ingang van 28 oktober 2021 is het vooront...

Lees verder »

Beleidsregels scheppen kaders voor huisvestingsmogelijkheden arbeidsmigranten

Mede door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking halen bedrijven steeds meer personeel uit het buitenland. Het buitenlandse personeel wordt veelal gehuisvest op verouderde vakantieparken, in cara...

Lees verder »

Bergs Advies constateert mankementen – Wijzigt Limburgse Omgevingsverordening?

Afgelopen week deelden we onze zorgen. De zogenaamde “beleidsneutrale omzetting” van de Provinciale verordening is helemaal niet beleidsneutraal. Ook lijkt het overgangsrecht voor reeds gebouwde s...

Lees verder »

Bergs Advies dient zienswijze in tegen Ontwerp 7e Nederlandse actieprogramma Nitraatrichtlijn

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn kan voor veel boeren en tuinders het einde betekenen. We voelden ons dan ook zéér genoodzaakt om een zienswijze in te dienen tegen het actieprogramma e...

Lees verder »

Omgevingsverordening Limburg 2021: ammoniaknormen strenger dan Brabant?

Met de verwachte inwerkingtreding van 1 juli 2022, maakt ook de provincie Limburg zich klaar voor de komst van de Omgevingswet. Er leek geen wolkje aan de lucht. De provincie schrijft dat de Omgevings...

Lees verder »