Vacatures1

Nieuwsoverzicht

Nadeelcompensatieregeling vervroegd verbod op de pelsdierhouderij

Op 28 augustus kondigde het kabinet aan de wetgeving voor het vervroegd verbod op het houden van nertsen aan te passen. Op 16 november is het nieuwe wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat bet...

Lees verder »

Elkaar vooruit helpen

Als Adviseur Milieu zorgt Bart dagelijks dat planvorming met en voor klanten tot stand komt. Hij verzorgt vergunningaanvragen voor voornamelijk varkenshouders. Uiteindelijk leidt die aanvraag tot het ...

Lees verder »

Regeling provinciale opkoop veehouderijbedrijven treedt in werking

Als gevolg van de PAS-uitspraak worden maatregelen getroffen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen. Een manier om direct de uitstoot van stikstof te reduceren is door veehouderijen na...

Lees verder »

Toch nog subsidiepotje POP3 Jonge Landbouwers

Goed nieuws voor agrarische bedrijfsopvolgers: er is dit jaar toch nog een subsidiepotje beschikbaar gesteld voor de POP3 Jonge Landbouwers regeling. Hiermee kunnen jonge landbouwers tot 41 jaar in aa...

Lees verder »

Eenmalig Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor alle sectoren

Het kabinet heeft besloten om alle sectoren te ondersteunen die getroffen zijn door de coronamaatregelen. Door middel van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan een onderneming in aanmerking komen v...

Lees verder »

De realiteit van de geschatte mestvoorraad

Het doorgeven van de eindvoorraad mest; slechts een administratieve handeling van een veehouder. Toch kunnen de consequenties van de ingevulde gegevens aanzienlijk zijn, met als absoluut dieptepunt ee...

Lees verder »

De meest efficiënte weg naar een gewenst resultaat

Je hebt een idee, je weet wat je wil. Een uitbreiding of een aanpassing. De hoofdlijnen heb je uitgedacht, maar vergeet je geen belangrijke details? Zie je niet iets over het hoofd? Goede planvorming ...

Lees verder »

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied Deelgebied 3’ gemeente Someren

Op dit moment ligt het voorontwerpbestemmingsplan voor het buitengebied deelgebied 3 van de gemeente Someren ter inzage. Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten As...

Lees verder »

Het hoogste punt bereikt!

Van de voormalige melkvee- en varkensstallen is intussen niets meer te zien. De bouw van de nieuwe pluimveestal is in volle gang en het hoogste punt is inmiddels bereikt! Op de locatie aan de Peelweg ...

Lees verder »