Nieuwsoverzicht

Welkom Laslo!

Hij draait al een aantal weken mee binnen het team van bedrijfsontwikkeling. Daarom de hoogste tijd om hem voor te stellen, onze nieuwe collega Laslo Schoots. “Ik ben Laslo Schoots en ik ben in 2019...

Lees verder »

PAS-meldingen – Uitstel en vervolg inventarisatie

Ondernemers die onder het PAS een melding in het kader van de Wet natuurbescherming hebben ingediend, krijgen uitstel tot 1 oktober 2020. De termijn is verlengd in verband met de vakantieperiode. De e...

Lees verder »

Meld u op tijd aan voor derogatie!

Wilt u in 2020 gebruikmaken van derogatie? Vraag dan tijdig een derogatievergunning aan! Deze derogatievergunning kan vanaf 3 augustus tot en met vrijdag 4 september aangevraagd worden. Voor derogatie...

Lees verder »

De dialoog: een ‘moetje’ of een kans?

Dialogen; bij Bergs kunnen we er een boek over schrijven. Van applaudisserende omwonenden tot buren die al met vuur in de ogen binnenkomen. Van bijeenkomsten die eindigen in een gezellige borrel tot p...

Lees verder »

Saneringsregeling Varkenshouderijen – Veelgestelde vragen

In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat deelnemers zich actief aan het voorbereiden zijn, met name met de aanstaande sloop van de bebouwing en de invulling van alle voorwaarden. De praktische uitv...

Lees verder »

Saneringsregeling Varkenshouderijen

Inmiddels zijn – op enkele uitzonderingen na – alle beschikkingen in het kader van de Subsidieregeling Varkenshouderijen (SRVH) bij de betreffende aanvragers binnen. Beschikking binnen? Dan beteke...

Lees verder »

Waarom demonstreren boeren?

Normaal gesproken zorgen wij als adviesbureau voor uitleg van (complexe) regelgeving aan de agrariërs. Hoe zij aan (nieuwe) regelgeving moeten en kunnen voldoen. Zo ook bij de nieuwe veevoermaatregel...

Lees verder »

Tijdelijke veevoermaatregel voor de melkveehouderij

Van september tot en met december 2020 is er (onder voorbehoud) een tijdelijke veevoermaatregel voor de melkveehouderij. De hoeveelheid ruw eiwit ingekocht diervoer mag niet hoger zijn dan de voor uw ...

Lees verder »

Heeft u de plaatsingsruimte al in beeld?

De eerste percelen bouwland komen momenteel weer vrij. Er worden al erwten, uien en wortelen gerooid. De hoogste tijd dus om te bekijken of er nog ruimte is om dierlijke mest aan te voeren en eventuee...

Lees verder »