Nieuws | Wijziging emissiefactor voor melkvee en pluimvee in de Lbv- en Lbv-plusregeling

De minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal-Zeggelink, heeft aangekondigd dat er belangrijke wijzigingen komen in de regelingen voor stikstofreductie met betrekking tot emissiearme stalsystemen in de melkvee- en pluimveesector. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van recent onderzoek en Kamervragen en heeft als doel om de toegang tot Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv en Lbv-plus) te vergemakkelijken en daarmee piekbelasting verder aan te pakken.

Aanleiding voor de wijzigingen betreft de berekeningen in AERIUS Check, waarbij emissiefactoren, zoals vastgesteld in bijlage 1 van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) worden gebruikt. Recent onderzoek, uitgevoerd door de WUR, toonde aan dat bepaalde emissiearme stalsystemen in de praktijk hogere ammoniakemissies veroorzaken dan op basis van de emissiefactoren verwacht werd. Dit heeft geleid tot onzekerheid en vragen over de berekeningswijze.

Minister van der Wal-Zeggelink heeft besloten dat er een uitzondering zal worden gemaakt voor emissiearme vloeren in de melkveesector en volièrestallen in de pluimveesector. Ondernemers met deze stalsystemen kunnen vanaf nu alternatieve emissiecijfers gebruiken bij het maken van berekeningen in AERIUS Check, specifiek binnen de kaders van de Lbv- en de Lbv-plusregeling. Hoewel er ook andere emissiearme stalsystemen zijn waarvan bekend is dat ze minder effectief zijn dan verwacht, zijn er momenteel onvoldoende onderbouwde alternatieve emissiecijfers beschikbaar voor deze stalsystemen. Daarom is de uitzondering beperkt tot de twee genoemde staltypen.

Er wordt verwacht dat de aanpassingen in de emissiefactor zullen leiden tot een toename van het aantal ondernemingen dat in aanmerking komt voor de Lbv- en Lbv-plusregeling. Melkveehouders met deze stalsystemen kunnen namelijk een emissiecijfer van 13 kg ammoniakuitstoot per dierplaats per jaar hanteren. Pluimveehouders met deze volièresystemen kunnen een emissiecijfer hanteren dat driemaal hoger is dan de huidige emissiefactoren. De volledige emissiefactoren zijn te vinden in de bijgevoegde tabel.

Wat betekent dit voor jou?
Ondernemers in de melkvee- en pluimveesector kunnen, bij interesse, gebruik maken van de aangepaste handleiding en nieuwe berekeningen maken in AERIUS Check. Met ondernemers die al een aanvraag hebben ingediend bij RVO, zal contact worden opgenomen. Dit gebeurt door RVO zelf, en er zal worden gecontroleerd of deze berekeningen moeten worden aangepast.  

Wil je een nieuwe berekening laten maken of heb je vragen over wat dit verder voor jou kan betekenen? Neem dan gerust contact op met je vaste adviseur of bel naar ons kantoor via 0475-494407. 
« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Tom Schrijnwerkers Adviseur milieu Meer over Tom

Delen

Nieuws | Rijksoverheid blundert in ammoniakemissies

Op 5 april 2022 is een landelijke top 100 van ammoniakbronnen gepubliceerd door de Rijksoverheid. In deze lijst staan 100 bedrijven die verantwoordelijk zouden zijn voor de grootste uitstoot van ammon...

Lees verder »

Nieuws | 2e Aanmeldronde opkoopregeling piekbelasters Limburg geopend!

De 1e tranche van de Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden wordt voor de tweede keer opengesteld door de Provincie Limburg. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 mei 2022!

Lees verder »