Nieuws | Wil je nog mest uitrijden? Dit zijn de regels

De oogst is in volle gang en er komen weer percelen bouwland vrij voor het uitrijden van mest. Ook het grasland kan wellicht nog wat mest gebruiken. Maar wat zijn de regels ook alweer en tot wanneer mag er mest worden uitgereden?

Een korte samenvatting van de meest voorkomende meststoffen:

Dierlijke mest

Grasland Drijfmest Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 31 augustus
Klei- en veengrond 16 februari t/m 31 augustus 1 februari t/m 15 september1


1
Rij je vaste strorijke mest uit op klei- en veengrond op grasland? Dan mag je uitrijden van 1 december 2020 tot en met 15 september 2021.

Bouwland Drijfmest2 Vaste mest
Zand- en lössgrond 16 februari t/m 15 september3 1 februari t/m 31 augustus4
Klei- en veengrond 16 februari t/m 15 september Hele jaar

Extra voorwaarden:

2 Vanaf 1 augustus tot en met 15 september mag je alleen drijfmest uitrijden als je op jouw grond:

  1. Uiterlijk 15 september een groenbemester inzaait die in elk geval 8 weken blijft staan;
  2. Uiterlijk 15 september winterkoolzaad zaait voor zaadwinning in het volgende jaar;
  3. In het aansluitende najaar bloembollen plant.

3 Ga je maïs telen op jouw bouwland op zand- en lössgrond? Dan mag je pas drijfmest uitrijden vanaf 15 maart. Je moet dan ook eerst jouw Maïspercelen op zand- en lössgrond melden.

4 Je mag het hele jaar door vaste mest gebruiken direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond.

Compost en overige organische mest

Je mag het hele jaar compost en overige organische mest uitrijden op landbouwgrond. Je verdeelt de mest gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm. Dekaarde valt onder de overige organische meststoffen.

Stikstofkunstmest

Je mag stikstofkunstmest van 1 februari tot en met 15 september gebruiken op gras- en bouwland. Je verdeelt het gelijkmatig over het perceel. Dat hoeft niet emissiearm. Spuiwater valt veelal onder de stikstofkunstmest.

Mineralenconcentraat

Mineralenconcentraat telt niet mee in de gebruiksruimte stikstof voor dierlijke mest (als je tenminste geregistreerd gebruiker bent). Voor het uitrijden van mineralenconcentraat gelden echter de regels voor dierlijke mest.

Heb je nog vragen over het uitrijden van (kunst)mest of wil je weten hoeveel mest je nog kunt aanvoeren? Neem dan telefonisch contact met ons op: 0475 – 49 44 07.

« Terug naar het overzicht
Geschreven door: Susan Vossen Bedrijfsadviseur Meer over Susan

Delen

Nieuws | Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 2019 moeten bedrijven die onder de energiebesparingsplicht vallen eens in de vier jaar rapporteren over de genomen energiebesparende maatregelen.

Lees verder »

Nieuws | Omgevingswet in werking per 1 januari 2024

De kogel is door de kerk. Op 1 januari treedt de Omgevingswet in werking, en we krijgen er allemaal mee te maken!

Lees verder »